isvicre gündemi, isvicre gündem, pusula isvicre, post gazetesi isvicre, isvicre haberleri, isvicre, www.haberpodium.ch, isvicre'de egitim

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından, eğitim alanı ile ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre, İsviçre’de 25-34 yaş arasındaki genç nüfusun yüksek öğrenim oranı, 2008 ile 2018 yıllari arasında 13 puan artarak 38’den 51‘e yükseldi.

2018 yılı verilerine göre, İsviçre’deki yetişkinlerin %2,3’ü doktorasını yaparken, 25-34 yaş arasındaki İsviçrelerin yarısı yükseköğretim derecesine sahip.

isvicre gündemi, isvicre gündem, pusula isvicre, post gazetesi isvicre, isvicre haberleri, isvicre, www.haberpodium.ch, isvicre'de egitim

38 ülkenin üye olduğu OECD verilerine göre, İsviçre’de cinsiyetler arasındaki fark da orta düzeyde seyrediyor. Buna ek olarak; erkekler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikte daha fazla yer edinirlerken, sağlık ve sosyal meslekler ise yoğunlukla kadınlar tarafından üstleniliyor.

Kadınların oranında artış

İsviçre’de 2008 ile 2018 yılları arasında yüksek öğretimdeki artışta, özellikle de genç kadınlar için faydalı oldu. OECD derecesi ortalamasında artışlar 40 ile 51 puanları arasında değişirken, İsviçre’de bu oran 35’ten 54’e yükseldi.

2018 yılında, İsviçre’de yüksek nitelikli eğitime sahip kadınların oranı, erkeklerinkinden %10 daha fazlaydı. 2008 yılındaki kadın oranı erkeklerin oranının %16 altındaydı.