Türkiye

YSK, İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptaline yönelik 250 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. YSK Başkanı Güven iptal kararına katılmadığını belirtti.

YSK’nın internet sayfasında yayınlanan gerekçeli kararda, “İstanbul ili genelinde 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığının görüldüğü” belirtildi.

Kararda “Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281’dir” denildi ve şu ifadeye yer verildi: “Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir.”

Oy çokluğuyla alınan karar: “(…) yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiştir” ifadeleriyle gerekçelendirildi.

“Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz”

YSK’nın kararına şerh koyan dört üyeden biri olan YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarına ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kurullara karşı yapılan itirazlar, seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez”

Karara şerh koyan üyelerden Yunus Aykın da “İstanbul’daki toplam seçmen sayısının 10.560.963 olduğu göz önüne alındığında 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmış olmasının seçimin iptalini gerektirecek bir usulsüzlük olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını” belirtti.

Söz konusu dört üyeden Kürşat Hamurcu’nun açıklamasında da şu ifadeler yer aldı: “Seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy, eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği, hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır.”

Hakimlerden Cengiz Topaktaş da, “Seçmenlerin Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy verdiğini” ifade ederek, “Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa bunun sorumluluğunun seçmenlere yüklenemeyeceğini” belirtti.

Topaktaş, “Çoğunluk görüşü olarak sayım döküm cetvelleri ve tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi olduğu belirtilerek gerekçeli karar oluşturulmuş ise de; yapılan müzakereler sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup, bu nedenle de kısa karara seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir. İptal sebebi olarak bekirlenmediği kısa karardan da anlaşılan bir konuda karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görülmemiştir” ifadelerini kullandığı açıklamasını “Kurulumuzun çoğunluk görüşüne katılmıyorum” sözleriyle bitirdi.

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı