isviçreİsviçre

Yabancılar Yasası’nda yeni değişiklikler gündemde

İsviçre'de, 2010 ile 2019 arasında sosyal yardımlar için yapılan yıllık harcamalar yaklaşık 900 milyon frank artarak toplamda 2,8 milyar franka ulaştı.

İşleyiş gereği bu sosyal yardım masrafları kantonlar ve belediyeler tarafından karşılanıyor.

Güncel uygulamalara göre, önemli miktarda sosyal yardım alınması durumunda kantonlar, üçüncü ülkelerden gelenlerine yerleşim iznilerini iptal edebilirler.

Federal Hükümet’in verdiği bilgilere göre; sosyal yardım alma sıklığı üçüncü ülke vatandaşlarında, İsviçre vatandaşlarına veya serbest dolaşımın bir parçası olarak İsviçre’ye gelenlere göre %8,8 oranında daha yüksek.

Federal Hükümet ve kantonlar, artan sosyal yardım riskinin önüne geçmek ve vasıflı işgücü potansiyelinden daha iyi yararlanmak amacıyla 2019 yılından bu yana entegrasyonla ilgili bir pilot program yürütüyor. Bu pilot program 2021’den bu yana, sığınmacılar dışında, üçüncü ülkelerden ve AB/EFTA ülkelerinden, aile birleşimi nedeniyle İsviçre’ye göç eden gençleri de kapsıyor.

Bir önlem paketi dahilinde üçüncü ülkelerden gelenlere daha kazançlı bir istihdam için teşvikler sağlamak isteyen Federal Hükümet dizi öneri gündeme getirdi.

Hükümet, Parlamento‘dan aldığı yetkiye dayanarak, üçüncü ülkelerden gelenleri işgücü piyasasına daha iyi entegre etmek için teşvikler yaratmak istiyor. Bununla, üçüncü ülkelerden gelenlere yönelik sosyal yardımların azaltılması ve mümkünse kantonlar ile belediyelerin sosyal harcama artışını yavaşlatması hedefleniyor.

www.haberpodium.ch, isvicre haberleri

Öneriler

Federal Hükümet bu kapsamda, Yabancılar Yasası’nda şu değişikliklerin yapılmasını öneriyor;

Üçüncü ülke vatandaşlarına, kısa süreli kalış veya oturma izni verildikten sonraki ilk üç yıl içinde, sosyal yardım destek yaklaşımının detaylı şekilde anlatılması.

Zorluk yönetmeliği için entegrasyon gereksinimlerinin belirlenmesi. Buna göre geçici olarak kabul edilen kişilere oturum izni verilmesi için mesleki bir eğitim önemli. Mesleki bir eğitime katılım, kazançlı bir işe girmekle eşdeğer görülüyor.

Hükümet, Yabancılar ve Entegrasyon Yasası’ndaki entegrasyon kriterlerine ek bir öneri de yapıyor;

Buna göre, entegrasyon incelenirken (örneğin, bir entegrasyon anlaşması imzalanırken veya bir oturum yerleşim izni verilirken), yabancıların eşlerinin veya kocalarının; kayıtlı partnerlerinin ve reşit olmayan çocuklarının entegrasyonunu ve nafakalarını destekleyip desteklemedikleri, destekliyorlarsa nasıl destekledikleri de açıklığa kavuşturulmalıdır.

Federal Hükümet önerilerini, istişare kapsamında kantonlara gönderdi. Yabancılar ve Entegrasyon Yasası ile ilgili istişareler 3 Mayıs 2022’ye kadar sürecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı