İsviçreisviçre

Terörle mücadele adı altında yeni yasal düzenlemeler geliyor

Federal Hükümet olası bir terör saldırısını önlemek amacıyla yeni mekanizmalar hayata geçirmek istiyor. Bu vesile ile tasarlanan yeni bir yasal düzenleme ile, şüphelilerin denetlenmesi ve hareket özgürlüklerinin sınırlandırılması hedefleniyor.

Öncelikli hedef radikalleşme

Federal Hükümet, ülkedeki radikalleşme karmaşıklığının üstesinden gelebilmek ve halkı daha iyi koruyabilmek için polisin eline yeni yetkiler vermek istiyor. Amaç, radikalleşmenin ilk belirtileri ortaya çıktığında hemen müdahale edebilmek.

Federal Hükümet yeni düzenlemeye yönelik olarak, cezai soruşturmalar dışında uygulanabilecek bir dizi polisiye tedbiri düzenleyen bir tasarı ortaya koydu. Buna göre, örneğin İsviçre Federal Polisi (Fedpol);

  • Bir kişinin belli bir makama düzenli olarak rapor vermesini talep edebilecek,
  • Bir kişiyi belli kişilerle irtibat kurmaktan men edebilecek,
  • Bir kişinin tanımlı bir alanda kalmasını zorunlu hale getirebilecek,
  • Bir kişinin İsviçre’den çıkmasını yasaklayabilecek,
  • Veya bir kişiyi ev hapsine aldırabilecek.

Fedpol ayrıca, bilekten bağlı elektronik kelepçe takma ve cep telefonuyla konum belirleme yetkilerini de kullanabilecek.

Terörün önlenmesine yönelik tedbirler

isvicre'de is kurma, isvicre'de evlenme, Isvicre'e oturum hakki, isvicre'de iltica, isvicre egitim sistemi, www.haberpodium.ch. İsviçre gündemi, haberpodium, isvicre vatandasligi, isvicre haberleri, isvicre gezi rehberi, isvicre'de nereler gezilir

Cihatçı terörizm İsviçre’de de günümüzün bir gerçeği. Polis, terörist tehditlerle mücadele etmenin farklı yöntemlerinden bahsediyor. Amaç, federal yasada yeni belirtilen polis tedbirleriyle halkı terörden korumak.

Federal Hükümet tarafından 2015 yılında kabul edilen, İsviçre’nin terörle mücadele stratejisi şunu açıkça belirtiyor; “Merkezi hedeflere (İsviçre sınırlarında terörün engellenmesi; İsviçre’den teröre destek sağlanmaması ve dışarıya aktarılmaması) ulaşılması için radikalleşmenin karmaşıklığını hesaba katabilecek tedbirlere ihtiyaç var. Bu tedbirlerin; bir kişinin radikalleşmesinin ilk adımlarından başlayarak, ceza infaz sistemini de içerecek biçimde hukuki yaptırım sürecinden, kişinin topluma yeniden entegrasyonuna kadar tüm süreçleri kapsayabilmesi gerekiyor.“

Daha önce yapılan düzenlemeler

Radikalleşme ve şiddet içeren aşırılığı önleme ve onunla mücadeleye ilişkin Ulusal Eylem Planı (NAP) Kasım 2017’nin sonunda kabul edilirken hem terörizmi önlemeye hem de entegrasyona ilişkin tedbirler bu plana dahil edildi.

Terörizmle mücadelede cezai yöntemlerin güçlendirilmesi hedefiyle, 14 Eylül 2018’de, Federal Hükümet tarafından Ceza Kanunu’nda (StGB) kısmi revizyonu gidilmişti.

Üçüncü düzenleme

Terörün önlenmesine yönelik olarak gündeme gelen güncel polis tedbirleri, Federal Ceza Kanunu’nun en büyük üçüncü projesi olma özelliğini taşıyor. Böylece İsviçre’nin geliştirilmiş olan terörle mücadele sistemi, başka projelerle de ilişki içerisinde daha da pekiştiriliyor.

Cezai işlemlerin öncesi, sonrası veya beraberinde

Yeni polisiye tedbirler, cezai soruşturma öncesinde, ceza infaz sürecinin bitiminden sonra veya cezai soruşturma sırasındaki belli koşullar altında da uygulamaya konulabilecek.

Tedbirler Fedpol tarafından, kantonların talepleri doğrultusunda kabul edilirken, kantonların, belediyelerin ve NAP’ın önleyici tedbirlerini tamamlıyor.

İnsan hakları örgütleri: “Orantısız ve kısıtlayıcı“

isvicre'de is kurma, isvicre'de evlenme, Isvicre'e oturum hakki, isvicre'de iltica, isvicre egitim sistemi, www.haberpodium.ch. İsviçre gündemi, haberpodium, isvicre vatandasligi, isvicre haberleri, isvicre gezi rehberi, isvicre'de nereler gezilir

İnsan hakları örgütleri, bir hak ihlalleri serisine dönüşebilecek olan yeni düzenlemeye eleştiriler yöneltirlerken, endişelerini de dile getiriyorlar.

Uluslararası Af Örgütü İsviçre temsilcisi Alain Bovard; “Bu tedbirler bizim için oldukça orantısız. Çünkü son derece kısıtlayıcı ve şüpheye dayalı önemler bunlar. Söz konusu uygulamalar reşit olmayan çocuklar üzerinde de kullanılmaya müsait. Bu durum Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı.“ diyor.

Söz konusu yasada, Alain Bovard’in belirttiği şekilde, iletişim-irtibat yasağının 12 yaşından itibaren, ev hapsinin ise 15 yaşın üstündeki şüpheliler üzerinde uygulanabileceği açıkça belirtiliyor.

Sivil toplum kuruluşları, bu uygulamalarla genç insanların henüz suçları kanıtlanmadan damgalanabileceklerinin, hatta kriminalize edilebileceklerinin altını çiziyorlar.

Federal Hükümet bu tasarının, “hem anayasa yoluyla güvence altına alınan temel insan haklarına hem de uluslararası hukuka dair önemli kısıtlamalar getirdiğini “kabul ederken,“Orantılılık ve yasallık gibi temel ilkelere özellikle dikkat edildi.“ açıklamasını yapıyor.

Terörist örgütler listesi mevcut değil

isvicre'de is kurma, isvicre'de evlenme, Isvicre'e oturum hakki, isvicre'de iltica, isvicre egitim sistemi, www.haberpodium.ch. İsviçre gündemi, haberpodium, isvicre vatandasligi, isvicre haberleri, isvicre gezi rehberi, isvicre'de nereler gezilir

Federal Hükümet ayrıca, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin uygulanması dahilinde, belli yasaları uyarlamak niyetinde. Ancak bu noktada, terörist olarak sınıflandırılabilecek örgütlerin bir listesini çıkarmaktan çekinmesine rağmen terörist kavramını şöyle tanımlıyor; “Terörist, halka korku salmak veya bir devlete, uluslararası bir kuruma karşı herhangi bir eylemde bulunmak amacıyla suç teşkil eden şiddet eylemleri gerçekleştiren kişidir.“

Alain Bovard uygulamanın oldukça şüpheli olduğuna dikkat çekiyor ve “Federal Hükümet belirli aktiviteleri yasaklayacağından bahsediyor ancak bunların neler olduğunu ayrıntıları ile belirtmiyor. Bu durum kanton hakimlerine keyfi bir uygulama alanı bırakmakta. Bu yolla bir örgüt bir kantonda terörist olarak kabul edilirken bir diğerinde böyle kabul edilmeyebilir. ”diyor.

 İnsani yardım aktörleri için riskli

Hükümet’in yeni taslağı, terörist örgütlere dahil olan kişilerin yanı sıra örgütleri destekleyen kişileri de cezalandırıyor. Bu, yerel insani yardım aktörlerine zarar verebilecek bir hüküm.

Uluslararası Kızılhaç örgütü düzenleme ile ilgili olarak; “Terörist örgütleri destekleme eylemlerinin yasaklanması, tarafsız insani yardım kuruluşlarının ve personellerinin olağan faaliyetlerinin de kriminalize edilmesine sebep olabilir.“ açıklamasında bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü’nden Bovard bu durumu, “Bu yasa değişimleri bir dizi suistimallere sebep olabilir, çünkü kavramlar belirsiz ve farklı yorumlamalara çok fazla alan tanıyor. Ayrıca büyük oranda şüpheli bir alanda kalıyoruz.“ şeklinde özetledi.

Senato Meclisi tasarıyı kabul etmedi

İnsan hakları kurumları Senato’ya, düzeltme yapılması için yasa taslağının Hükümet’e iade edilmesi çağırısında bulundular.

Senato Meclisi’nde görüşülen tasarı şimdiki hali ile kabul edilmezken, yeniden değerlendirilmek üzere Güvenlik ve Hukuk komisyonlarına gönderildi. Konu ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelecek.

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı