Reşit Olmayan Ve Zorla Evlendirilen Kadınlarda Görülen Seksüel Ve Psikolojik Bozukluklar

426

Dr. med. Fikret Zengin

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapi

info@praxiszengin.ch

 

 

 

Cinsel işlev bozuklukları,nedenine bakılmaksızın oluşan tüm cinsel bozukluklardır.(Gromus, Beatrix, 2002, Hogrefe).

Cinsel Rahatsızlıkların Belirtileri 

 • Seksüel davranışlardave yaşamda olan bozukluklar
 • Fizyolojik bozukluklar
 • Cinsel döngüesnasında oluşan bozukluklar
 • Seksüel arzu bozuklukları
 • İstenen (arzu edilen) cinsel atraksiyonun tıkanmasıveya olmaması.

Kadınlarda seksüel fonksiyon bozuklukları

Seksüel fonksiyonel bozukluklar; istenen seksüel ilişkileri engeller. Seksüel reaksiyonlar psikomatik süreçlerdir. Yani seksüel fonksiyon oluşumuna hem psikolojik hem de bedensel reaksiyonlar eşlik eder. (Gromus, Beatrix, 2002, Hogrefe).

Kadınlarda görülen seksüel fonksiyon bozuklukları

 • Seksüel istek kaybıveya eksikliği
 • Seksüel isteksizlik ve cinsiyel zevk eksikliği
 • Seksüel kaçınma
 • Cinsiyel zevk eksikliği
 • Genital (cinsel organların) reaksiyonlarda başarısızlık
 • OrgasmusBozuklukları
 • Vaginismus

Zoraki evlilik ve psikolojik bozukluklar

Zorla evlilikte kişinin rızasınıalmadan, kişi fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kalarak evliliğe zorlanır veya evlendirilir. Aynı zamanda kişi henüz reşit değildir.

Zoraki evliliklerde veya çocuk yaşta olan evliliklerdeki cinsel ilişkiler veya diğer seksüel aktiviteler tecavüz, seksüel istismar, fiziksel istismar ve bedensel yaralanma olarak kabul edilir.  Bu olayların hem bedensel hem de psikolojik sonuçları vardır;

Bedensel Sonuçları:

 • Ağrı, morarma, hematom, tahriş, vaginal bölgede hassasiyetler.
 • Vaginal ve analkanamalar ile bu bölgelerdegörülençatlaklar.
 • Deri erozyonlarıve ezilmeleri.

Psikolojik Sonuçları:

 • Korku,keder ya da anksiyete.
 • Rahatsız edici duygular. Özgüven azalmasıya da kaybı.
 • Seksüel fonksiyon rahatsızlıkları.
 • Flash-Backs.
 • Dissoziatif belirtiler.

Araştırma verileri

www.haberpodium.ch

Almanya’nın Solingen sehrinde çalıştığım sırada yaptığım Psikiyatri ve Psikoterapi muayenelerde şu verileri elde ettim;

 • Hastalar; korku, depresif bozukluklar, PTBS, Somatizasyon bozukluklarıve dissosiyatif bozukluklar nedeniyle muayeneye geldiler.
 • Bu kişilerin hepsi zorla evlendirilmiş
 • Hepsi evlendirildiklerinde 18 yaşın altında idiler.

Hastaların evlendikleri esnadaki yaşları

Yaş Grubu             Hasta sayısı
11-13                   5
14 – 15                   9
16 – 17                   7
Toplam                   21

 

Hastaların araştırma esnasındaki yaşları 

Şimdiki yaş grupları        Hasta sayısı
25 – 34                7
35 – 44                9
45 – 54                5
Toplam                21

 

Hastaların Şikâyetleri 

 • İç sıkıntı ve korku
 • Yorgunluk ve bitkinlik
 • Çeşitli ağrılar (Baş-, Ense- ve Omuz ağrıları, Karın ağrıları,cinsel ilişki esnasındaki ağrılar)
 • Uyku bozuklukları
 • Kâbus görme
 • Konsantrasyon bozuklukları ve unutkanlık
 • Üzüntü
 • İsteksizlik ve haz almama duygusu
 • Sosyal izolasyon
 • İnsanlara olan güvenin azalması veya kaybı. Özellikle de erkeklere.

Seksüel Şikâyetler

 • Tiksinti duygusu = Seksi düşündüğü an
 • Cinselaktivitelerden kaçma veya uzaklaşma
 • İsteksizlik
 • İlişki esnasında vajina kuruluğu
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı ve his bozukluğu
 • Cinsel ilişki sırasında tüylerin ürpermesi
 • Flashbacks; İlk cinsel ilişkinin hatırlanmasıve tablonun film gibi tekrarlanması.
 • Seksüel isteksizlik ve cinsiyel zevk eksikliği
 • Orgasmus bozukluğu

Hastaların seksüel şikâyetlerinin dağılımı

Seksüel Belirtiler       Hasta sayısı %
Tiksinti duygusu             8 38,09
Cinsel aktivitelerden kaçma             11 52,38
Sekse karşı isteksizlik             13 61,90
Vaginanın kuru olması              7 33,33
Cinsel ilişki sırasında ağrı ve his bozukluğu              9 42,28
Cinsel ilişki sırasında tüylerin ürpermesi              8 38,09
Flashbacks              7 33,33
Seksüel isteksizlik ve cinsel zevk eksikliği             12 57,14
Orgasmus bozukluğu             14 66,66

 

Psikolojik bozuklukların dağılımı

Teşhis      Hasta sayısı %
Depresif bozukluklar (bir kez veya tekrarlayan)           14 66,66
Korku bozuklukları            9 42,85
PTBS           11 52,38
Somatizasyon bozuklukları           12 57,14
Dissosiyatif bozukluklar            5 23,80

 

Seksüel rahatsızlıkların dağılımı

Teşhis    Hasta sayısı %
Orgasmus bozukluğu           14 66,66
Sekse karşı isteksizlik           13 61,90
Seksüel isteksizlik ve cinsel zevk eksikliği           12 57,14
Seksüel uyarma bozukluğu /Lubrikation Bozukluğu             7 33,30
Dyspareunie/Vaginismus             6 28,57

 

Terapiler

Son olarak terapilere değinelim; terapi çeşitli terapi metotlarından oluşur. Bunlar şunlardır:

 • İlaç tedavisi,
 • Trauma terapi,
 • Hamburger Modeli’ne göre Seksüel Terapi Konsepti.