Yasemin Schreiber-Pekin

Nöral terapi nedir?

Yasemin Schreiber Pekin

Dr. med. Yasemin Schreiber-Pekin

Kadın Doǧum Uzmanı

Psikoterapist

[email protected]

 

 

Tamamlayıcı tıp metodlarından biri olan “regülasyon“, yani dengeyi yerine getiren nöral terapiyi tanıtmak istiyorum bu yazımda.

Tatbiki basittir… Tüm yașamsal faaliyetlerimizi kontrol eden özerk sinir sistemini dengelemek amacıyla, belirli cilt noktalarına lokal anestezi (yerel uyușturucu) enjeksiyonu yapılır. Kullanılan madde “procain“ veya “lidocain“ olup, kortizon iҫermez. Terapi, örneǧin diș doktorlarının incecik bir iǧneyle uyguladıǧı anestezi ișlemine benzer.

Kendi tedavi gücünüzü destekler

Kullanma alanı son derece geniștir. Migren veya her ҫeșit baș aǧrısrı, kas, eklem aǧrıları, astım, saman nezlesi, sindirim, mide, baǧırsak problemleri, romatizma, bel aǧrıları sadece bir kaҫ örnektir bu uzun listede. Tüm sinir sistemini dengelediǧi iҫin gerginlik ve strese baǧlı sıkıntılara iyi gelir. En güzel özelliklerinden biri de yan etkisi olmadan kendi tedavi güҫlerinizi desteklemesidir. İsviҫre`de tüm saǧlık sigortaları (Krankenkasse) tarafından ödenir.

Özerk sinir sistemi

Bedenimizi aǧ gibi saran özerk sinir sistemi, solunum, kalp atıșları, sindirim gibi fonksiyonları düzenler, iҫ dengenin saǧlanmasından sorumludur. Sempatik ve parasempatik adında iki kısma ayrılır. Sempatik sinir sistemi tehlike sırasında aktiftir. Parasempatik sinir sistemiyse dinlenme ve gevșemeyi dengeler. Milyonlarca yıl süren evrim süresinde yașam tehlikesiyle, sıradan can sıkıcı olayların yarattıǧı stresi ayırd etmesini ögrenmemiștir iҫgüdümüz. Sempatik sinir sistemi aktif olduǧunda bize gelen mesaj hep aynıdır; savaș veya kaҫ.

isvicre'de nöral tedavi - www-haberpodium.ch

Yani maǧaranın önünde bekleyen kaplanla trafik sıkıșmasının yarattıǧı stres aynı reaksiyona yol aҫar. Modern insanın tehlike anında gerçekҫi bir savașma veya kaҫma seҫeneǧi yoktur. Sizi yıpratan șefinize, suratsız komșunuza savaș ilan edemez, bavulları toplayıp Karaip sahillerine kaҫamazsınız. Salgılanan stres hormonları birikim yaparak kronik hastalıklara yol aҫar.

Bozucu alan nedir

Hastalık veya yaralanma nedeniyle deǧișmiș dokuya nöral terapide “bozucu alan“ denir. Amaliyat ya da diǧer yara izleri, bademcikler, sinüsler, saǧlıksız dișler, yerinden ҫıkmamıș 20 yaș dișleri, düzensiz ҫalıșan mide, baǧırsak, rahim, yumurtalıklar en sık görülen bozucu alan örneklerindendir. Bu tür alanlar özerk sinir sistemine sürekli bozukluk mesajları gönderir. Bundan kaynaklanan hastalıkların oranı % 30 civarındadır.

Dedektiflik gerektiren bir örnek

29 yașındaki 1. ligde futbol oynayan bir sporcu, sol ayak bileǧini zedelemiștir. Bu tür sakatlıklar futbolcularda ҫok görülür ve normalde sorunsuz iyileșir. Fakat bu genҫ sporcuda kazadan haftalar sonra futbol oynamayı bırakın, koșmayı bile imkansızlaștıran aǧrılar halen devam eder. Bu nedenle artroskopi metoduyla ameliyat edilir ve yırtılan lif dikilir. Aǧrılar ameliyat sonrası aynı șiddetle devam eder. Kortizon iǧnelerinin de sadece kısa süre etkisi görülür. Akabinde ortopedi kliniklerinde iki ayrı ameliyat daha yapılır. Șonuҫ gitgide kötüye gider. Genҫ adama artık bir kaҫ adım atmak bile ișkence haline gelmiștir. Bu durumda aile doktoru tarafından aǧrı uzmanına sevkedilir. Bülach Hastanesi’nde Aǧrı Kliniǧi Bölümü’nde baș doktor olan eșim Doktor Roland Schreiber`le bu șekilde karșılașırlar. Dosya yeniden tetkik edilir gözden kaҫan bir șey var mı diye. Klasik tüm aǧrı terapileri netice göstermez, bozucu alanları ortadan kaldırma amacıyla tüm ameliyat yara izlerine nöral terapi uygulanır. Sonuҫ ne yazık ki tatmin edici deǧildir.

Sherlock Holmes; “imkansızı elediǧinde elinde kalan șey, her ne kadar ihtimal dıșıysa da, problemin ҫözümü olacaktır“, demiș. Sivri akıllı dedektifin sözleri, tıpta da geҫerlidir. Hatırlarsanız yukarda bozucu alan olarak dișlerden bahsetmiștim. Hastanın 20 yaș dișleri halen yerinden ҫıkmamıștır. Nasılsa bir gün yanındaki dișlere baskı yapıp sorun ҫıkaracak olan 20 yas dișlerinin ҫekilmesine karar verilir. Dișler ҫekildikten üҫ hafta sonra sporcumuz futbol sahasına döner.

Aǧrılarından kurtulan genҫ adam, teșekkür iҫin son bir defa geldiǧinde, eșinin yıllardır karın aǧrısı ҫektiǧinden bahseder aǧrı uzmanı Dr. Roland Schreiber`e. (Kadına anca șimdi sıra geldi diyenlere katılıyorum.) Genҫ kadın, ҫektiǧi aǧrılar nedeniyle baștan așaǧı taranmıș, tedavi görmüș, gastroskopi, kolonoskopi, jinekolojik tetkikler yapılmıș, endometrioz șüphesiyle laparoskopi edilmiș, hiҫbir aҫıklayıcı neden bulunamamıș ve uygulanan tedaviler, diyetler psikoterapiler aǧrıyı geҫirememiștir. Ayrıca yedi yıl önce sezeryanla doǧumdan sonra bir daha hamile kalamamaktan șikayeti de vardır. Bu safhada jinekolog olarak ben girdim devreye.

Kabarık görünen, arada kașınıp yanan sezaryen yarasının izi dikkatimizi ҫekti. Bozucu alan olmaya yatkındır böyle bir ameliyat yarası. Kocasının yaptıǧı olumlu deneyime dayanarak sezaryen yara izine nöral terapi enjeksiyon uygulanmasına sıcak baktı hastamız. Karın aǧrıları ikinci seanstan sonra tamamen yok oldu. Sıra gelmiști ҫocuk arzusuna. Tüp bebek düșünüyordu ҫift. Lakin terapiye gerek kalmadan üҫ ay iҫinde doǧal yoldan hamile kaldı.

Etki mekanizması nedir

Bir mucizeymiș gibi görünen olayın bilimsel aҫıklaması basittir; Normal bir sinir hücresinin üstünde 90 Milivolt elektrik yüklüdür. Tahriș veya yaralanma sonucunda bu yük düșer, etrafa ayarı bozuk bir radyo gibi kontrolsüz mesajlar gitmeye bașlar. Nöral terapi enerji bloklarını ҫözer, doku kendini saǧlam bir șekilde elektrikle yükler. Bozucu alan ortadan kalkınca bilgi akıșı düzelir. Bununla birlikte rahim ve yumurtalıklarda kan dolașımının artması hamile kalmak iҫin uygun bir ortam yaratmıș, doǧal güҫleri desteklemiștir.

Bașlık sorumuzun cevabı șu; çoğu kez modern tıbbın açıklayamadığı veya hastanın kendi psikolojisi ile ilgili olduğu söylenen rahatsızlıkların temelinde, hastanın zorlanan özerk sinir sistemindeki düzensizlik olduğunu ortaya çıkaran bir bilim dalıdır nöral terapi.

www.praxis-schreiber.ch

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı