İsviçre’de referandum ve halk inisiyatifi

REFERANDUM NEDİR?

Referandum, Federal Parlamento’nun çıkardığı bir yasaya karşı çıkıldığında gündeme gelir.

Yasa, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 100 gün içerisinde, İsviçre genelinde, oy hakkına sahip kişilerden (İsviçre vatandaşı ve 18 yaş üzeri) toplanmış geçerli 50 bin imza ile bu yasa değişikliği halk oylamasına sunulur.

www.haberpodium.chYapılan oylamada, İsviçre genelinde %50‘nin üzerinde “Hayır“ oyu çıkarsa yasa değişikliği engellenmiş olur.

İsviçre’de, Federal Parlamento`da kabul edilen bütün Anayasa değişiklikleri halk oylamasına sunulmak zorundadır. Ancak aynı zorunluluk Parlamento`nun yasa ve benzeri kararları için söz konusu değildir.

Eğer Parlamento kararına karşı geçerli bir “Referandum” yoksa, karar yürürlüğe girer.

HALK iNiSiYATiFi NEDiR?

Yeni bir yasa çıkarmak veya bir yasanın herhangi bir maddesini değiştirmek istiyorsanız, 18 ay içerisinde İsviçre genelinde oy hakkına sahip kişilerden (İsviçre vatandaşı ve 18 yaş üzeri) geçerli 100 bin imzanın toplanması gerekir.

Halk inisiyatifi oylamasından çıkacak olan herhangi bir kararın sadece seçmenler tarafından değil, aynı zamanda kantonların çoğunluğu tarafından da kabul edilmesi gerekir.

www.haberpodium.ch

Seçmen çoğunluğu için oylamada ülke çapında kullanılan toplam oy miktarı dikkate alınırken, her kantonda kullanılan oyların hangi yönde çoğunluk sağladığına bakılır.

İsviçre Federal Devleti 20 tam ve altı yarım kantondan oluşur. Tam kantonların kararları bir, yarım kantonların kararları da yarım puan olarak hesaplanır. Sonuçta, Kanton çoğunluğu için ortaya çıkan toplam 23 puanın hangi tarafta ağırlık kazandığına bakılır.

Eğer bir Halk inisiyatifi oylamadan sonra kabul edildiyse, bu yeni yasa maddesi Anayasa’ya geçer. Alınan kararın kimi zaman kanun maddesinin ilgili olduğu yasaya da geçmesi gerekebilir.

Örneğin ömür boyu hapsi öngören bir kanun maddesi halk oylamasında kabul edildikten sonra, İsviçre Anayasası’na geçmesinin yanında, ceza yasasına da daha detaylı geçmiştir.

Halk oylaması; gerek inisiyatif, gerekse de refendum için yapılan oylamalar ile Anayasa değişikliği gibi zorunlu yapılan oylamalara verilen genel bir isimlendirmedir.

İsviçre’de, Mart (bazen Şubat), Haziran, Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere senede dört kez halk oylaması yapılır. Bu oylamalarda Federal, Kanton ve Belediye alanlarındaki referandum ve halk inisiyatifleri oylamaya sunulur. Halkın düşüncesini belirtiği bu halk oylamalarından dolayı sisteme “Doğrudan Demokrasi” denilmektedir.

Kantonlar ve Belediyeler

Referandumlar ve Halk inisiyatifleri, ulusal alanın yanında kanton ve belediyeler alanında da aynı kriterlere bağlı olarak yapılabilmektedir.

Kanton ve belediyelerin nüfusuna göre toplanması gereken imza sayısında ve imzanın toplanacağı sürelerde değişiklikler görülür.

Örneğin Bern Kantonu’da, Referandum için üç ay içersinde 10 bin, Halk inisiyatifi için 6 ay içersinde 15 bin geçerli imzanın toplanması gerekmektedir.

Kanton Anayasası’nın tümden revize edilebilmesi için istisnai olarak 30 bin imza gerekmektedir.

Bern şehrinde ise; Referandum için 60 gün içersinde 1500, Halk inisiyatifi için 6 ay içersinde 5 bin geçerli imzanın toplanması gerekmektedir.

Düzenleme vatandaşlara fayda sağlamazken, vatandaşlar daha yüksek vergiler ödemek veya devlet yardımlarında bir indirimi kabul etmek zorunda kalacaklar.

9 Haziran 2024 Halk Oylamaları

İsviçreli seçmenler 9 Haziran’da, Prim Yardımı Girişimi, Maliyetleri Frenleme Girişimi, Özgürlük ve Fiziksel Bütünlük İçin Girişimi ve Yenilenebilir Enerjilerle Güvenli Elektrik Tedarikine İlişkin Yasa Değişikliği isimli konularla ilgili oylamalar yapacaklar.

Posta yolu ile yapılacak olan oylamalarda oylama pusulaları, oylamaların son günü olan 9 Haziran’dan iki hafta öncesinden adreslerde olacak. Oylama konuları ile ilgili detaylar şöyle;

Prim Yardımı Girişimi – “Sağlık sigortası primleri için, aylık gelirin maksimum %10’u. (Prämien-Entlastungs-Initiative)

  

9 Haziran’da sağlık sigortası primi yükünün azaltılmasına yönelik iki girişim oylanacak. Bunlardan biri Prim Yardımı Girişimi- “Sağlık sigortası primleri için, aylık gelirin maksimum %10’u“

İsviçre’de yaşayan herkes, ihtiyaç duydukları tıbbi tedavileri edinebiliyorlar. Bu tedavilerin masrafları zorunlu sağlık sigortası tarafından karşılanıyor. Tedavi maliyetleri son yıllarda önemli bir şekilde artarken, buna paralel olarak sağlık sigortası primleri de önemli ölçüde arttı. Yapılan araştırmalara göre, sağlık sigortası primleri nüfusun önemli bir kısmı üzerinde giderek daha fazla yük olmaya başladı.

Bu durumdan yola çıkan Prim Yardım Girişimi, sigortalıların gelirlerinin en fazla %10’unun sağlık primine harcaması gerektiğini savunuyor. Buna göre Federal Hükümet ile kantonlar, primlerdeki indirimi artırmalı. Federal Hükümet, indirimin en az üçte ikisini karşılamalı.

Girişime göre, sağlık primi alanında yapılacak olan yeni düzenleme ile, yılda birkaç milyar franklık ek bir maliyet ortaya çıkacak.

Oylama sorusu: “Sağlık sigortası primleri için gelirin maksimum %10’u“ adlı girişimi (Prim Yardım Girişimi) kabul ediyor musunuz?

Kim ne diyor?

SP tarafından gündeme getirilen bu girişim, sigortalıların, harcanabilir gelirlerinin en fazla %10’unu sağlık sigortası primlerine harcamalarını şart koşuyor. Bu limitin aşılması durumunda, prim indirimleri için Hükümet ve kantonlar devreye girecek. Hükümet’in primlere vereceği bu desteğin en az üçte iki oranında olması da talep ediliyor.

SP, Yeşiller, Mitte ve GLP’nin oluşturduğu çoğunluk, prim indirimi desteğinin iki milyar franktan daha fazla olmasını istiyorlar.

Federal Hükümet ile Federal Meclis ne diyor?

Federal Hükümet ile Federal Meclis bu girişimi reddediyorlar ve bu girişim için “Hayır” yönünde oy kullanılmasını tavsiye ediyorlar.

FDP, Mitte ve GLP de durumu farklı değerlendiriyorlar ve Federal Hükümet gibi, SP’nin girişiminin reddedilmesini tavsiye ediyorlar.

Girişime karşı çıkanlar, referandumun yalnızca primlerin finansmanını dikkate aldığını ve sağlık bakım maliyetlerini sınırlamaya yönelik hiçbir teşvik içermediğini savunuyorlar.

Federal Hükümet ile Federal Meclis’e göre bu girişim oldukça pahalı. Girişimin kabul edilmesi durumunda yıllık ek maliyetler milyarları bulabilecek. Bununla birlikte, sağlık maliyetlerini kısma yönünde bir düzenleme de gündemde olmayacak.

Federal Hükümet’in karşıt teklifi

Federal Hükümet hem primleri daha uygun hale getiren, hem de maliyet düşürücü teşvik sağlayan karşıt bir teklif sunuyor. Federal Hükümet’in karşıt teklifine göre, kantonların sağlık primlerinde artışlar yapmaları gerekiyor.

Güncel düzenlemelere göre, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri, Federal Hükümet ve kantonlar tarafından finanse edilen prim indiriminden (Prämienverbiligung) yararlanıyor. Maliyetlerin artması durumunda Federal Hükümet’in katkısı otomatik olarak artıyor. Ancak kantonlar böylesi artışları kısmen yapıyorlar.

Girişimin reddedilmesi durumunda, Federal Hükümet’in karşıt teklif yürürlüğe girecek ve kantonların sağlık primlerinde artışlar yapmaları gerekecek. Prim indirimine yapılacak olan asgari katkıların kantonlara en az 360’şar milyon franklık ek maliyetlere neden olacak.

Maliyetleri Frenleme Girişimi – (Kostenbremse-İnitiative)

Sağlık sigortası primleri ilgili ikinci oylama Maliyetleri Frenleme Girişimi ile ilgili.İsviçreli seçmenler bu kapsamda 9 Haziran’da, “Daha düşük primler için – sağlık sistemindeki maliyetlerin düşürülmesi (Maliyetleri Frenleme Girişimi)” adlı girişimi oylayacak.

Güncel olarak, İsviçre‘deki tedavi masrafları zorunlu sağlık sigortaları tarafından karşılanıyor. 1996 yılından bu yana yürürlükte olan bu uygulanma ile, o günden bu güne kadar maliyetler ile sağlık sigortası primleri önemli ölçüde arttı.  Bu artışın nedeni, nüfusun yaşlanmasına, yeni tedaviler ile ilaçların ortaya çıkmasına ve bunların daha fazla kullanılmasına bağlanıyor.

Girişim, sağlık sigortası maliyetlerini frenlemek istiyor. Buna göre, gelecekte zorunlu sağlık sigortası maliyetlerinin ne kadar artabileceğini ücretlerle ilgili gelişmeler ve ekonomik büyüme belirleyecek. Bu kapsamda Federal Hükümet, kantonlar, sağlık sigortacıları ve hizmet sağlayıcılarla birlikte, maliyet artışlarının izin verilen sınırlar dahilinde kalmasını sağlayacak önlemler almalı.

Oylama sorusu: “Daha düşük primler için – sağlık sistemindeki maliyetlerin kısılması (Maliyetleri Frenleme Girişimi)” adlı girişimi kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ile Federal Meclis’in tavsiyesi

Federal Hükümet ile Federal Meclis bu girişime “Hayır“ diyorlar ve karşıt bir teklif sunuyorlar.

Girişimin reddedilmesi durumunda Federal Hükümet’in karşıt teklifi yürürlüğe girecek. Karşıt teklife göre Federal Hükümet, sağlık sisteminde yer alan aktörlerle istişarelerde bulunarak, zorunlu sağlık sigortası maliyetlerinin her dört yılda bir en fazla ne kadar artabileceğini belirleyecek. Eğer belirlenenden daha fazla artışlar olursa, Federal Hükümet ile kantonlar yeni tedbirler gündeme getirebilecekler.

İnisiyatif komitesi ne diyor?

Komiteye göre prim artışını sürdürülebilir bir şekilde yavaşlatmak ancak sağlık sistemindeki maliyetleri frenlemekle mümkün olabilecek. Sağlık sigortası primlerinin yıllardır artıyor olmasının nedeni, sağlık harcamalarında görülen dizginsiz artışlar.

Özgürlük ve Fiziksel Bütünlük İçin” girişimi. (Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit)

Korona salgını 2020 baharında İsviçre’ye de ulaşmıştı. Federal Hükümet o dönemde, halkı virüs etkisinden korumak için, başta hastaneler olmak üzere, sağlık sistemine aşırı yüklenmeleri önlemek adına bazı etkili önlemler almıştı.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, yeni virüse karşı aşı geliştirmeye başlarken, sağlıkçılar ve nüfusun büyük bir kesimi bu aşılara büyük umutlar besleyip, aşıları pandemiden çıkış yolu olarak görmüşlerdi. Halkın bir kesimi ise bu aşılara olumsuz yaklaşmıştı.

Adı geçen girişim, bu atmosferin hakim olduğu 2020 sonbaharında başlatılmıştı. Girişim, fiziksel veya zihinsel bütünlüğe yapılacak herhangi bir müdahalenin, ilgili kişinin rızasının alınması ile mümkün olması gerektiğini savunuyor.

Girişim metninde genel olarak “fiziksel ve zihinsel bütünlüğe yapılan müdahalelerden” bahsediliyor.

Anayasa’da da yer alan fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı, bedeni devletin etkilerine karşı koruyor.  Girişime göre, dayatmayı reddeden kişi ne cezalandırılabilir ne de dezavantajlı duruma düşebilir.

Siyasi kararlara olan güvensizliğini sıklıkla ifade eden inisiyatif komitesi için mesele, kişinin kendi bedeni hakkında özgürce karar verebilmeyi sürdürmek.

Oylama sorusu: “Özgürlük ve Fiziksel Bütünlük İçin” isimli girişimi kabul ediyor musunuz?

 Federal Hükümet ile Federal Meclis’in tavsiyeleri

Federal Hükümet ile Federal Meclis bu girişime “Hayır“ denilmesi tavsiyesinde bulunuyorlar.

Federal Hükümet ile Federal Meclis, fiziksel bütünlüğün temel bir hak olarak Anayasa’da yer alması nedeniyle bu girişimi reddediyor. Buna göre, günümüzde hiç kimsenin rızası olmadan aşı yapılmasına izin verilemez.

Yenilenebilir enerjilerle güvenli elektrik tedarikine ilişkin federal yasa (Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien)

 İsviçreli seçmenler, yenilenebilir enerjilerle güvenli elektrik tedarikine ilişkin bir federal yasayı oylayacaklar.

Yasa düzenleyicilerine göre, İsviçre’ye her zaman yeterli enerjiyi sağlamak daha zor hale geldi.

Avrupa’da elektrik arzının yeniden yapılandırılması ve uluslararası çatışmalar, yeterli miktarda elektrik ithal edilemediği takdirde kış aylarında darboğazlara yol açabiliyor. İsviçre’nin, örneğin ekonomi için, aynı zamanda elektrikli arabalar ve işi pompaları için de daha fazla elektriğe ihtiyacı var.

9 Haziran’da halk, yenilenebilir enerjilerle güvenli elektrik arzına ilişkin federal yasa olan ve Federal Meclis tarafından kabul edilen Enerji Kararnamesi konusunda da karar verecek. Referandum bu yasal düzenlemeye karşı yapılacak.

Hükümet’in yasal düzenleme teklifi, arz güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler sağlarken, iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerjilerin daha hızlı yayılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Federal Hükümet ile Meclis, binalardaki ve altyapılardaki güneş enerjisi sistemlerinin arz güvenliğinin güçlendirilmesi için en büyük ve en hızlı gerçekleştirilebilir potansiyeli sunduğuna inanıyor. Yasal düzenleme, bu potansiyelden yararlanmaya yönelik hedefli önlemler de içerirken, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi kullanımına yönelik ulusal öneme sahip üretim tesislerinin hızla inşasını kolaylaştırıyor.

Düzenlemenin hedefleri, kış aylarında arz güvenliğinin hızlı bir şekilde güçlendirilmesinin yanı sıra, genişlemeyi ekonomik olarak uygulanabilir kılmak, enerji verimliliğini artırmak ve doğa korumayı dikkate almak şeklinde.

Hükümet’e göre, yurt içinde üretilen elektrik yoluyla fosil yakıtları azaltılacak. Bu durum İsviçre’nin 2050’deki sıfır iklimsel emisyon hedefine ulaşmasına yardımcı olacak.

Yasanın uygulanması elektrik sektörünün yatırım yapmasını da gerektiriyor. Kantonlar, şehirler ve belediyeler elektrik şirketlerinin sahipleri olarak büyük sorumluluk taşıyacaklar. Düzenleme, bu yatırımların fiilen yapılabilmesi için yasal çerçeveyi, dolayısıyla da gerekli yasal belirliliği oluşturacak.

Oylama sorusu: Yenilenebilir enerjilerle güvenli elektrik tedarikine ilişkin 29 Eylül 2023 tarihli Federal Yasayı (Enerji Yasası ve Elektrik Tedarik Yasasında değişiklik) kabul ediyor musunuz?

 Federal Hükümet ile Federal Meclis’in tavsiyeleri

 Düzenleme, İsviçre’nin su, güneş, rüzgar veya biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik elde etmenin temelini oluşturuyor. Bu üretim şekilleri ile, elektrik arzında bağımsızlığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.  Federal Hükümet ile Federal Meclis bu nedenle, Güvenli Elektrik Tedarikine ilişkin Federal Yasaya “Evet“ yönünde oy kullanılmasını öneriyorlar.

Düzenlemede finansman araçlarının yanı sıra elektriğin üretimi, taşınması, depolanması ve tüketimine ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor. Bu kapsamda güneş enerjisi üretiminin yaygınlaştırılması öncelikle binalarda gerçekleşmelidir.

Uygun alanlarda, özellikle kış aylarında enerji temini açısından önem taşıyan rüzgar enerjisi ve büyük güneş enerjisi sistemleri için daha kolay planlama koşulları mevcut.

Yasal düzenlemede 16 hidroelektrik santral ismi de geçerken, adı geçen 16 hidroelektrik santral daha kolay planlama şartlarına kavuşuyor. Bununla, herhangi bir şikayet olsa dahi projenin hayata geçirilme şansını artırıyor.

Yeni bir vergi yok

Düzenleme, elektrik tüketicilerine herhangi bir yeni vergi getirmeyecek. Yenilenebilir enerji üretimini genişletmeye yönelik araçları finanse etmek için kullanılan şebeke ek ücreti, daha önce olduğu gibi kilovat saat başına 2,3 sentte kalacak.

Karşıtlar ne diyor?

Fondation Franz Weber (FFW), bu öneriye karşı referanduma öncülük etti. Referandumu, Greenpeace, İsviçre Enerji Vakfı (SES) ve nükleer santral karşıtları da destekliyor.

Referandum öncüleri bu yasanın aceleyle çıkarıldığını ve fazla ileri gittiğini ifade ediyorlar.

Referandum komitesine göre yasa, ormanların ortadan kaldırılmasını kolaylaştırırken, doğal dokunun bozulmasına ve korunan biyotopların yok edilmesine izin veriyor.  Komite, elektrik arz güvenliğini garanti altına alacak alternatiflerin mevcut olduğunu savunuyor.

Referandum komitesinin odak noktasında, öncelikle mevcut binalarda ve altyapıda güneş enerjisi sistemlerinin potansiyelinden yararlanmak yer alıyor. Ayrıca elektrik üretim tesislerinin genişletilmesinden dolayı insanların haklarının kısıtlanacağından ve doğasal yapının zarar görmesinden korkuyor.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı