isvicre haberleri, isvicre'de oturum, www.haberpodium.ch

2017 yılı verilerine göre İsviçre’de yaşayan 15 yaş ve üzeri insanların %37,2’si göçmen kökenli. Bu oran, 15 yaş ve üzerinde olan 7’116’000 kişiden 2’647’000 kişisine tekabül ediyor.

Bu göçmen kökenli nüfusun üçte birinden fazlası (958’000 kişi) İsviçre vatandaşı.Bu rakamlara göre seçmenlerin yaklaşık %13,5’i göçmen kökenli.

Bazı anketlerden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda 15 yaş ve üzeri nüfusa dair veriler şöyle;

Göçmenlik Statüsüne Göre 15 Yaş ve Üzeri Daimi İkamet Eden Nüfus, 2017
  Binlerde Yüzde %
Toplam 7 116 100,0
Göçmen kökenli olmayan nüfus 4 402 61,9
İsviçre vatandaşları 4 396 61,8
Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar (3’üncü kuşak ve öncesi) 20 0,3
İsviçre vatandaşı olmayanlar (3’üncü kuşak ve öncesi) 6 0,1
Göçmen kökeni Nüfus 2 647 37,2
İsviçre vatandaşları 958 13,5
Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar 863 12,1
İsviçre vatandaşı olmayanlar 1 689 23,7
Birinci Kuşak 2 134 30,0
İsviçre vatandaşları 612 8,6
Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar 591 8,3
İsviçre vatandaşı olmayanlar 1 522 21,4
İkinci Kuşak 513 7,2
İsviçre vatandaşları 347 4,9
Sonradan İsviçre vatandaşı olanlar 272 3,8
İsviçre vatandaşı olmayanlar 166 2,3
Göçmenlik kökeni belirsiz olanlar 67 0,9

 

isvicre haberleri, isvicre'de oturum, www.haberpodium.ch

Kaynak : BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

 

İsviçre doğumlu en az bir ebeveyni bulunan kişiler hariç, yurtdışında doğmuş her bireyin, birinci kuşak göçmen nüfusuna dahil olduğu kabul ediliyor. (2016 yılına göre 15 yaş ve üstü nüfus 2.1 milyondan fazlaydı).

Bu nüfus grubu şöyle oluşuyor

  • Yurt dışında doğmuş yabancı uyruklular (1,522,000 kişi ile grubun %70’inin biraz daha fazlasını oluşturur),
  • Ebeveynleri yurt dışı doğumlu, yurtdışında doğmuş İsviçre vatandaşları (21 000 kişi),
  • Yurt dışı doğumlu olan ve vatandaşlık almış kişiler (591 000 kişi).

İkinci kuşak sayılan göç kökenli İsviçre nüfusu (513 000 kişi), İsviçre vatandaşlığı almış kişiler (%53 ile bu grubun yarısından fazlasını oluşturuyor), en az bir ebeveyni yurt dışı doğumlu yabancı uyruklular (%32) ve iki ebeveyni de yurt dışı doğumlu olan İsviçre doğumlulardan oluşmaktadır (%15).

15 Yaşın Altındaki Nüfus

isvicre haberleri, isvicre'de oturum, www.haberpodium.ch

15 yaşın altındaki çocukların göçmenlik statüsünün, BFS’de mevcut olan verilerle belirlenmesi mümkün değil. Ancak doğum yerleri ve uyrukları hakkında bilgilere ulaşılabiliyor.

Buna göre 15 yaş altında kalıcı ikamet eden nüfusun yaklaşık dörtte üçü İsviçreli ve İsviçre’de doğmuş.  Geriye kalan çeyrek ya yurt dışı doğumlu (%10.0, %8.2 yabancı uyruklu ve %1.9 İsviçre uyruklu) ya da İsviçre doğumlu ama yabancı uyruğa sahip (%18.6).

Uyruk ve Doğum Yerlerine Göre 0-14 Yaş Aralığı Daimi İkamet Eden Nüfus, 31.12.2017
  Yüzde %
Toplam 1 269 055 100,0
İsviçreli 929 047 73,2
Yabancı 340 008 26,8
İsviçre doğumlular 1 141 620 90,0
İsviçreli 905 119 71,3
Göçmen 236 501 18,6
Yurt dışı doğumlular 127 435 10,0
İsviçreli 23 928 1,9
Göçmen 103 507 8,2

 

Kaynak: BFS, STATPOP