isvicre'de is kurma, isvicre'de evlenme, Isvicre'e oturum hakki, isvicre'de iltica, isvicre egitim sistemi, www.haberpodium.ch. İsviçre gündemi, haberpodium, isvicre vatandasligi, isvicre haberleri, isvicre gezi rehberi, isvicre'de nereler gezilir

Federal Hükümet’in 2019 yılı bütçesi, yaklaşık 3,1 milyar franklık bir fazlalık verdi. Elde edileceği tahmin edilen bütçe 1,2 milyar franktı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu durumun temel nedeninin; vergilerden elde edilen yüksek gelirler ve harcamalarda yapılan tasarruflar olduğu bildirildi. Ayrıca 2018 yılında İsviçre için ekonomik açıdan olumlu gelişmeler olduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra, iltica başvurularında yaşanan azalmalar, sosyal yardımlarda yapılan kısıtlamalar ve güvenlik harcamaları alanında yapılan tasarruflar, ortaya çıkan bütçe fazlasının diğer nedenleri arasında sayılıyor.