isvicre haberleri, isvicre gündemi, isvicre'de clalismak, www.haberpodium.ch

İsviçre’de ikamet eden ve yaşları 15-64 arasında olan nüfusun %84.2’si kazançlı işlerde çalışıyor. Federal İstatistik Bürosu’nun 2018 yılı iş gücü verilerine göre, her üç İsviçreli çalışandan daha fazlası yarı zamanlı olan işlerde çalışıyor.

Çalışma yaşamında kadınlar hala erkeklerin gerisinde kalırlarken, son zamanlarda arayı yavaşça kapatıyorlar. 2018 yılında, erkeklerden %8.6 puan daha az olmak üzere, beş İsviçreli kadından dördü kazançlı bir işte istihdam edildi. 2010 yılında İsviçreli kadınlar hemen hemen %12 puan daha gerideydi.

Anneler giderek daha fazla çalışıyor

İsviçre’de kadınların geride kalmamaları, giderek daha fazla annenin iş yaşamına girmesine bağlanıyor. 2010 yılında 4 yaş altı çocuğa sahip olan 25-54 yaş aralığındaki annelerin üçte ikisi çalışıyordu. Bu oran 2018’de dörtte üçün üzerine çıktı.

Her ne kadar aile içindeki istihdam oranı babalar arasında azalmasa da, iş yüklerini aileleri adına azaltıyorlar. Son sekiz yılda, dört yaş altı çocuğu olan babaların yarı zamanlı çalışma oranı 5,3’lük bir artışla %14,1’e yükseldi.

15 yaş altı çocukları olan ve çalışan annelerin %62,2’si ile çalışan babaların %14,9’u, çocuk bakımı sorumlulukları nedeniyle iş yüklerini azalttıklarını söylüyorlar.

Babaların neredeyse dörtte biri ile annelerin hemen hemen üçte biri çalışma saatlerini değiştirdi. Anneler daha iyi bir iş-aile ilişkisi için erkeklere kıyasla iki kat daha fazla iş değiştiriyor.

isvicre gündemi, isvicre haberleri, www.haberpodium.ch

 Yaş Gruplarına ve yıllara göre çalışma oranları

2010                                2018

15- 24 yaş         %68,1                                  %68

25-39 yaş           %88,6                                  %91,1

40-54 yaş           %88,1                                  %90,5

55-64 yaş           %68,6                                  %75,6

65 Yaş üstü          %9,3                                   %12

Verilere göre, Avrupa’da sadece İzlanda iş pazarında daha fazla aktif. İzlanda’yı İsviçre takip ediyor.

Yarı zamanlı çalışanların payı Hollanda’da daha yüksek. Hollanda’da sadece her iki çalışandan biri tam zamanlı bir işte çalışıyor.

Ülkelere göre, 15-64 yaş arası çalışma oranları

 ÜLKE  ORAN
İzlanda 91.3%
İsviçre 88.5%
İsveç 84.3%
Hollanda 84.2%
Malta 83.4%
Çekya 82.9%
Estonya 82.7%
Almanya 82.4%
Büyük Britanya 82.3%
Danimarka 81.5%
Avusturya 81.0%
Letonya 79.8%
Norveç 79.3%
İspanya 78.9%
İrlanda 78.8%
Kıbrıs 78.8%
Finlandiya 78.5%
Macaristan 78.2%
Slovakya 78.2%
Portekiz 77.9%