Diziİsviçreisviçre

7 Mart halk oylamaları…Kim ne diyor?

İsviçre’de 7 Mart 2021 tarihinde, federal düzeyde üç halk oylaması yapılacak. Bu tarihte halkın oyuna sunulacak olan konu başlıkları şunlar;

  • Burka yasağına evet girişimi (Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»)
  • Federal Elektronik Kimlik Hizmetleri Yasası (E-Kimlik Yasası) (Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)
  • Efta ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenstayn, Norveç) ile Endonezya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması (Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien)

Oylamalarla ile ilgili detaylar ise şöyle;

Burka yasağına evet girişimi

(Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»)

Burka yasağı

15 Eylül 2017’de Egerking Komitesi tarafından sunulan bu girişim, daha önce halk tarafından kabul edilen minare karşıtı inisiyatifi de gündeme getirmişti.

Şu an itibarı ile İsviçre’nin 15 kantonda, mitinglerde veya spor etkinliklerinde yüzün tamamen kapatılması yasak. Tessin ve ve St. Gallen kantonları daha önce yaptıkları birer halk oylaması ile, yüzü tamamen kapatan burkayı da yasaklamışlardı.

Oylama sorusu;

Burka yasağına evet girişimini kabul ediyor musunuz?

İnisiyatif komitesi ne diyor?

Burka yasağına evet girişimi ile, sokak, toplu taşıma araçları, mağazalar, restoranlar, devlet daireleri gibi yerlerde burkanın yasaklanması ve kimsenin yüzünü kapatmasına izin verilmemesi talep edilirken, burka ile ilgili istisnaların sadece ibadethanelerde, yerel adetlerin uygulandığı mekanlarda mümkün kılınması isteniyor.

Bu kapsamda üç argüman öne süren girişim; yüzün gizlenmesinin özgür bir toplumda birlikte yaşamakla çeliştiğini, burkanın kadınlara yönelik baskıların bir ifadesi olduğunu ve bu nedenle de eşitlik hakkıyla bağdaşmadığını, örtünme yasağının aynı zamanda güvenliğe ve suçla mücadeleye hizmet edeceğini savunuyor.

Federal Hükümet’in ve Parlamento’nun tavsiyesi

Federal Hükümet ve Federal Parlamento, İsviçre genelinde uygulanmak istenen burka yasağına karşı çıkıyorlar ve oylama için “Hayır“ denilmesini tavsiye ediyorlar.

Hükümet’e ve Parlamento’ya göre girişim çok ileri gidiyor. Bunun temel nedeni ise, yüz örtmenin İsviçre’de sadece marjinal bir fenomen olması ve ortaya çıkan girişimin durumdan etkilenen kadınlara yardımcı olmayacak olması.

Bu alanda konulacak olan kuralların kantonların sorumluluğunda olduğunu ifade eden Hükümet ve Parlamento, mevcut yasaya göre, bir kadını yüzünü örtmeye zorlayan herkesin cezai bir suç işlemiş olacağını ifade ediyorlar.

Federal Hükümet ve Federal Parlamento bu inisiyatife karşı dolaylı bir karşı teklif de sunuyor.  Karşı teklifle federal yasadaki boşluklar kapatılmak istenirken; kişilerin kimlik kontrolü sırasında yetkililere yüzlerini göstermelerinin zorunlu olduğu, kadın haklarını güçlendirmek için finansman programlar gerektiği vurgulanıyor.

Girişime karşı çıkanlar; İsviçre’de sadece 20 ya da 30 kişinin burka kullandığını, durumun sağ çevreler tarafından politik malezeme yapıldığını ve yasak uygulamasının İsviçre’nin liberal değerleriyle çelişeceğini vurguluyorlar.

Federal Elektronik Kimlik Hizmetleri Yasası (E-Kimlik Yasası)

(Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)

E-kimlik

İsviçre’de giderek daha fazla mal ve hizmet internet yolu ile satın alınıyor. Kişi internetten bir şey satın almak istediğinde, kullanıcı adı, şifresi vb. ile kendini tanımlamalıdır. Federal Hükümet şimdiye kadar bu tanımlamalar için belirli kurallar veya herhangi bir güvenlik garantisi sunmamıştı.

Federal Hükümet ve Federal Parlamento bu boşluğu doldurmak için,Elektronik Kimlik Hizmetleri Federal Yasası’nı hazırlarken, yasa 2019 yılında  Federal Parlamento tarafından kabul edildi.

Ancak düzenlemede özel sektörün tartışmalı rolü gündeme gelirken, yasaya karşı çıkanlar bir imza kampanyası başlattılar. Digital Society tarafından gündeme getirilen inisyatif, Yeşiller, SP, GLP ve VPOD, İsviçre İnternet Topluluğu, Korsan Partisi, grundrechte.ch ve çeşitli sivil kuruluşlar tarafından da desteklendi.

Düzenleme ile, Federal düzeyde kabul yetkisi olan bir merkez oluşturulup, bu merkeze “elektonik kimlik düzenlemeleri“ yapma yetkisi verilmesi planlanıyor.Daha sonraki aşamada ise, kişilerle ilgili bütün veriler, elektronik kimlik yasası ve bununla ilgili düzenlemeler dahilinde tanımlanmaya başlanacak. Düzenlemenin sadece devlet tarafından tanınan araçlarla sağlanacağı ifade ediliyor.

E-Kimlik ile ilgili düzenlemelerde; Swiss Sign Group, Post, SBB, Swisscom, Six, büyük bankalar ve sigorta şirketleri yer alıyor.

Oylama sorusu;

27 Eylül 2019 tarihli Elektronik Kimlik Hizmetleri Federal Yasasını (E-Kimlik Yasası) kabul ediyor musunuz?

İnisiyatif komitesi ne diyor?

İttifak, E-Kimlik ile ilgili çalımalarda özel şirketlerin oynadığı rolü eleştiriyor. Bu eleştirinin  temel nedeni ise; yasaya göre, bir kişinin kimliğini tespit etmede sadece federal yetkililerin sorumlu olması gerektiği.

Yasal düzenleme ile hedefin tek bir kimlik oluşturmak olduğunu dillendiren inisiyatif komitesine göre, yeni yasa resmi olmayan kimlik kartlarını ticarileştirecek. Ayrıca bankalar ve sigorta şirketleri vatandaşların hassas verilerine sahip olup bu bilgileri kullanabilecekler.

İnisiyatif komitesine göre; banka ve sigorta gibi özel şirketlerin bu kimlik sistemlerini işletmeleri kabul edilemez. Kişilerin özel bilgileri ve verileri çıkar amaçlı kullanılabilir.

Tamamen özelleştirilmiş bir elektronik kimliğe “hayır“ diyen komite, bu kimliklerin verilmesinin devletin sorumluluğunda olması gerektiğini de ifade ediyor.

Federal Hükümet’in kendi başına elektronik bir merkezi hizmeti sunabileceğini vurgulayan Komite, kişilerin verilerinin korunmasının ve veri güvenliği sağlanmasının en yüksek önceliğe sahip olması gerektiğini dillendiriyor ve özel firmaların kişilerin özel bilgileri üzerinden karlar elde etmemeleri, kötüye kullanılmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Federal Hükümet ve Parlamento ne diyor?

Federal Hükümet ve Parlamento tarafından kabul edilen yasa; basit, güvenli ve federal olarak tanınan bir elektronik kimliğin temelini oluşturacak. Buna göre; gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak, internet olanaklarını daha iyi kullanmak, güvenilir ve sağlam bir temele oturtmak için, online bankacılık ve online alışveriş yapan kişilere ait bilgilerin güvenli bir şekilde tespit edilmesi ve korunması şart olacak.

Federal Hükümet’in ve Parlamento’nun önerilerine göre; sistemlerin teknik uygulaması üçüncü şahıslara (şirketler, kantonlar ve belediyeler) bırakılsa bile devlet, güvenlik ve güvenirliğin yegane garantörü olmaya devam edecek.

Kişisel verilerin yalnızca elektronik kimlik sahibinin rızası ile aktarılabileceğini ifade eden Hükümet, verilerin sadece tanımlamalar için kullanılabileceğini vurguluyor. Buna göre belirli bir işlem için gerekli olan veriler (örneğin, alkollü içecek satın almak isteyen bir kişinin reşit olup olmadığı) ve E-Kimlik ile bağlantılı tüm veriler aktarılabilecek.

Efta ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenstayn, Norveç) ile Endonezya arasındaki  Ekonomik  Ortaklık Anlaşması

(Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien)

isvicre-endonezya

Federal Parlamento, 2019 yılının Aralık ayında Endonezya ile bir anlaşma müzakere etmişti. 271 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük dördüncü ülkesi olan ve hızla gelişen Endonezya ile yapılan bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gümrük tarifelerini düşürmeyi ve ticaret engellerini kaldırmayı hedefliyor.

Oylama sorusu;

 EFTA ülkeleri ile Endonezya arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin 20 Aralık 2019 tarihli Federal Kararnameyi kabul ediyor musunuz?

İnisiyatif komitesi ne diyor?

Öncülüğünü İsviçre Çiftçiler Sendikası (Uniterre) ile organik şarap üreticisi Willy Cretegny’in yaptığı inisiyatif, bu anlaşmaya karşı çıktıklarını duyurup bir imza kampanyası başlattı.

İsviçreli çiftçiler, Endonezya’dan gelecek olan palmiye yağı nedeniyle yerel kolza ve ayçiçek yağı ticaretinin baskı altına girebileceğinden korkuyor. Ucuz hurma ve palmiye yağlarının ilkel ormanların tahrip olmasına neden olacağını savunan Komite, İsviçre’deki ayçiçeği ve kolza yağıyla olumsuz bir rekabet durumunun ortaya çıkabileceği de vurguluyor.

İnisiyatif yaklaşık elli kuruluş tarafından destekleniyor. Destekçilerin gözünde Endonezya, tür bakımından zengin olan ilkel ormanların yok edilmesini önlemek için ekolojik ve sosyal standartları uygulamak konusunda isteksiz.

İnisiyatif komitesinin görüşüne göre; anlaşma dahilinde önerilen kontroller ve yaptırımlar da etkisiz. Örneğin palmiye yağı tarifelerinde planlanan indirimler olmazken, Endonezya Hükümeti’nin güvenilir bir ortak olmadığı ve palmiye yağı üretiminin Endonezya ekosistemine ve insan haklarına zarar verdiği ifade ediliyor.

Federal Hükümet ve Parlamento ne diyor?

Federal Hükümet ile Parlamento, palmiye yağı hükümleri de dahil olmak üzere, Endonezya ile yapılan anlaşmanın sadece her iki ülkenin ekonomisine fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya da önemli bir katkı sağladığı görüşünü paylaşıyorlar.

Her iki ülkenin ekonomik çıkarlarını ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin dikkate alındığını savunan Federal Hükümet, söz konusu anlaşmanın, daha uygun şartlarda sürdürülebilir bir palmiye yağı ithalini de mümkün kılacağını vurguluyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı