Diziİsviçreisviçre

28 Kasım oylamaları sonuçlandı. Covid-19 Yasası bir kez daha kabul edildi

İsviçreli seçmenler Covid-19 Yasası, Bakım İnisiyatifi ve Hukuk İnisiyatifi isimli konular hakkında oylamalar yaptılar. Bugün açıklanan oylama sonuçları şöyle oldu;

Covid-19 Yasası

Şu an yürürlükte olan Covid-19 Yasası ile ilgili bu federal oylama ikinci kez yapıldı.

Bu oylama sorusu; Federal Hükümet’in 19 Mart 2021 tarihli Covid-19 Salgını (Covid-19 Yasası) ile Başa Çıkmasına İlişkin Yönetmeliklerinin Yasal Dayanağına İlişkin Federal Yasa’da (Zorluk durumu, işsizlik sigortası, ailelere ek çocuk bakımı, kültür çalışanları, etkinlikler) yapılan değişikliği kabul etmek istiyor musunuz?“ şeklindeydi.

 Halk bu oylamada Hükümet’in ve Parlamento’nun tavsiyesine uyup %62 oranında “Evet” oyu kullandı.

Oylama nasıl gündeme gelmişti?

Korona salgınının görüldüğü ilk dönemlerde, insanları ve şirketleri korumak için hızlı ve geniş kapsamlı hareket etmek amacı ile çıkarılan Covid Yasası ile Federal Hükümet’e olağanüstü yetkiler verilmişti. Federal Parlamento tarafından 2020 yılının Eylül ayında kabul edilen bu yasa, gelişmelere göre zaman içinde güncellendi.

Covid-19 Yasası 13 Haziran 2021’de halk oyuna sunulmuş, halkın %60‘ı yasayı Federal Hükümet’in istediği şekilde, “Evet“ yönünde desteklemişti.

Mevcut yasa, Korona salgını nedeniyle kamusal yaşamın nasıl olması gerektiğini de düzenliyor.Korona salgınından etkilenen insanlar ile şirketleri desteklemek için çıkarılan ve mali yardımları genişleten Covid-19 Yasası, şu an yürürlükte bulunan Covid Sertifikası için yasal bir dayanak oluşturuyor.

Covid-19 Yasası‘na karşı çıkanlar, 3 hafta gibi kısa bir zamanda topladıkları 186 bin imzayı 8 Temmuz 2021 tarihinde federal yetkililere sunmuşlardı.

Oylamanın kapsamı

Bugün sonuçlanan oylama, 19 Mart 2021 tarihli Covid-19 Yasası‘nda yapılan değişikliklerle ilgiliydi. 19 Mart 2021’de yapılan düzenlemeler, yapılan ekonomik yardımları önemli oranda genişletirken, destekleyici bir etkiye de sebep oldu. Buna göre enfeksiyon zincirlerini kırmak için temaslı takibi daha da geliştirilerek, Federal Hükümet tarafından finanse edilen Korona testleri gündeme geldi. Ek olarak, aşılı olanlara ve Korona hastalığını geçirenlere kolaylıklar da sağlandı. Uygulamaya göre bu kişilerin, çok daha düşük bir enfeksiyon riskine sahip oldukları için, testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettikten sonra karantinaya alınmaları gerekmiyor.

Yasa Covid Sertifikası‘nın temelini oluşturuyor

Federal Parlamento Covid Yasası ile; iyileşen, aşılanan ve test edilen kişiler için Covid Sertifikası‘nın yasal dayanağını da oluşturdu. Covid-19 aşısını, daha önce geçirilen bir hastalığı veya negatif bir test sonucunu belgeleyen Covid Sertifikası, yurt dışına seyahati, kapalı alanlardaki etkinliklere maske zorunluluğu olmaksızın serbestçe katılımı da kolaylaştırıyor.

Yasa karşıtları ne diyordu?

Yasa karşıtlarına göre Covid-19 Yasası’nda yer alan bazı uygulamalar gereksiz ve aşırı. Bu kesim, mevcut yasaların Koronavirüs‘ten veya diğer hastalıklardan korunmak için yeterli olduğunu savunuyor.

Kullanılan söylemler şöyleydi; Aşılanmış, iyileşmiş ve negatif test edinmiş kişilere yönelik Covid sertifikası, aşılanmamış kişilere karşı yasal ayrımcılığın temelini oluşturuyor. Sosyal hayata katılımın aşılanma durumuna bağlı hale getirilmesi anayasaya aykırı. İnisiyatif komitesinin görüşüne göre, yasadaki değişiklikler İsviçre’de toplumsal ayrışmalara yol açacak ve herkesin kitlesel olarak izlenmesini sağlayacak.“

Federal Hükümet ve Parlamento ne diyordu?

Yasanın, kişilere ve şirketlere güvenli bir koruma sağladığını belirten Federal Hükümet, Federal Parlamento ve kantonlar, Covid 19 Yasası’nın kabul edilmesini tavsiye ediyorlardı.

Yapılan bir başka vurgu ise; yasanın reddedilmesi ile, salgından etkilenenler için sunulan mali destek katkılarının tehlikeye girecek olması.

Covid-19 Yasası karşıtlarının konuyu üçüncü kez halk oylamasına götürecekleri belirtiliyor.

 

Bakım İnisiyatifi

Bu oylama sorusu;“Güçlü bakım hizmeti için Bakım İnisiyatifi’ni kabul ediyor musunuz?“ şeklindeydi.

Halk bu oylamada, Federal Hükümet ile Parlamento’nun isteminin tersine, %61 oranında “Evet” oyu kullandı.

İsviçre’deki nüfusun yaşlandığı göz önünde bulundurulduğunda, sağlık ve bakım hizmetleri büyük zorluklarla karşı karşıya. Hizmet kalitesinin korunması ve daha iyi hizmetler verilebilmesi için daha fazla sağlık personelinin eğitilmesi ve personelin, mesleklerinde daha uzun süre çalışmaları gerekiyor.

İsviçre’de şu anda, her yıl iki binden fazla sağlık bakıcısı işini bırakıyor. Gerçek ihtiyacın yarısı bile eğitimli değil. Ülkede 2030 yılına kadar 65 bin ek bakıcıya ihtiyaç duyulacak. Şu anda bakım sektöründe yaklaşık 10 bin kişilik bir açık mevcut.

Bakım İnisiyatifi, Federal Hükümet’in ve kantonların sağlık-bakım hizmetlerini teşvik etmelerini talep ediyordu. Buna göre; sağlık sektöründe daha fazla diplomalı ve nitelikli bakım personeli bulunmalı. Sağlık bakıcısı olarak çalışan kişilerin eğitim ve becerileri geliştirilip, eğitim ve becerilerine göre görevlendirilmeliler.

İnisiyatif, Federal Hükümet’in çalışma koşullarını düzenlemesini ve yeterli tazminat sağlamasını da talep ediyordu. Buna ek olarak, sağlık-bakım hizmetlerindekilerin belirli hizmetleri doğrudan sağlık sigortası şirketlerine faturalandırabilmelidirler.

 Federal Hükümet ile Parlamento ne diyordu?

Federal Hükümet ve Parlamento, bakım hizmetlerini güçlendirmek isterken, bu inisiyatife karşı farklı bir teklif sunmuşlardı.  Buna göre, eğitim ve öğretim, sekiz yıllık bir süre içinde bir milyar franka kadar finanse edilecek. Bu sayede daha fazla sağlıkçının hızlı bir şekilde eğitilmesi ve daha fazla beceri kazanmaları sağlanacak. Ayrıca sağlıkçılar belirli hizmetleri doğrudan faturalandırılabilecek. Böylece bir kontrol mekanizması ile, sağlık maliyetlerinin ve sağlık sigortası primlerinin yükselmesi önlenebilecek.

Ancak inisiyatife göre, Hükümet’in karşı teklifi yetersiz. Çünkü bakıcıların meslekte daha uzun süre kalmasını sağlayacak hiçbir önlem yok.

Hukuk İnisiyatifi

Bu oylamanın sorusu;“Federal yargıçların kura ile belirlenmesi girişimini (Hukuk İnisiyatifi) kabul ediyor musunuz.“ şeklindeydi.

Halk bu oylama için, Hükümet’in ve Parlamento’nun tavsiyesine uyup %68,1 oranında “Hayır” oyu kullandı.

İsviçre’deki güncel uygulamaya göre, Federal yargıçları Federal Parlamento seçiyor. Bu seçimler altı yılda bir yapılırken, Parlamento’da sandalyesi fazla olan partiler daha baskın olabiliyorlar.

Hukuk İnisiyatifi sözcülerine göre, Parlamento’da bulunan politikacılar tarafından yapılan bu seçim süreçleri yargıçların tarafsızlığını ve bağımsızlığını zedeliyor.

İnisiyatif sözcüleri, uygulamada herhangi bir parti ile bağı olmayan bağımsız üyelerin seçilme şanslarının olmamasını eleştiriyorlardı. İnisiyatif komitesine göre Federal yargıçlar, mevcut sistemde yeniden seçilemeyeceklerinden korktukları için bağımsız kararlar veremiyorlar. Herhangi bir parti bağlantısı olmayan bağımsız yargıçların Parlamento’da seçilme şansları pek yok.

Bu durumdan yola çıkıp mağduriyetleri gidermek isteyen Hukuk İnisiyatifi sözcüleri, yargıçlar için yeni bir seçim prosedürü getirmek istiyorlardı. Buna göre, gelecek zamanlarda federal yargıçlar artık kura ile belirlenmeli. Kuraya kimlerin katılabileceğine uzman bir komite karar verirken, sadece profesyonel ve kişisel olarak yargıçlık makamına uygun olan kişilerin kuraya katılımına izin verilmelidir.

İnisiyatif, bunlara ek olarak şu talepleri de sıralıyordu;

  • İsviçre’de konuşulan resmi diller Federal Yüksek Mahkeme’de de yeterince temsil edilmelidir.
  • Federal yargıçlar, normal emeklilik yaşının ötesinde, ek olarak beş yıla kadar görev yapabilmelidirler. Bugünkü uygulamadan farklı olarak, seçilmek için yeniden aday olmaları gerekmeyecek.
  • Parlamento, yargıçları ancak resmi görevlerini ciddi şekilde ihlal etmişlerse veya artık bu görevi kalıcı olarak yerine getiremeyeceklerse görevlerinden alabilmeli.

Federal Hükümet ile Parlamento ne diyordu?

Federal Hükümet ve Parlamento’ya göre federal yargıçların belirlenmesi için kura prosedürü, uygun değil. İşi şansa bırakmak yerine, seçimleri demokratik bir şekilde yapmak en uygun yol.

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı