İsviçreisviçre

Referendum ve halk inisiyatifi-12 Şubat oylamaları-Üçüncü Jenerasyona Kolaylaştırılmış Vatandaşlık Hakkı

Federal Hükümet 12 Şubat Pazar günü 3 konuyu halkın oyuna sunacak. Oylama yapılacak olan konular şöyle;

12 ŞUBAT OYLAMALARI

Federal Hükümet 12 Şubat Pazar günü 3 konuyu halkın oyuna sunacak. Oylama yapılacak olan konular şöyle;

Üçüncü Jenerasyona Kolaylaştırılmış Vatandaşlık Hakkı

Bu oylama ile, İsviçre’de ikamet eden göçmenlerin burada doğan, yaşayan ve iyi entegre olan çocuklarına kolaylaştırılmış vatandaşlık imkânı sunulmak isteniyor. Federal Hükümet, Ulusal Parlamento ve Senato daha önce öneriyi kabul etmişlerdi. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor.

Oylama sorusu:

30 Eylül 2016- Üçüncü jenerasyon göçmenlerin kolaylaştırılmış vatandaşlık hakkı- Hükümet kararını kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Parlamento, Anayasa değişikliği önerisinin kabul edilmesini tavsiye ediyorlar.

Ulusal Karayolları ve Kentleşme Trafiği Fonu

Öneri ile, karayolları ve kentleşme projelerinin finansını sağlamak ve bunun için kalıcı (zaman ile sınırlandırılmamış) bir fon oluşturulmak isteniyor. Bu düzenleme ile birlikte dar yollar daha da genişletilip yolların işletim ve bakımı güvence altına alınacak. Ayrıca kentleşme projelerinin ortak finansı sağlanmış olacak.

Oylama sorusu:

30 Eylül 2016- Ulusal Karayolları ve Kentleşme Trafiği Fonu- Hükümet kararının kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Parlamento önerinin kabul edilmesini tavsiye ediyorlar.

Kurumlar Vergisi Reformu Yasası III

Öneri ile, uluslararası standartlara uygun bir şekilde yabancı şirketlere vergi imtiyazları, yerli şirketlere ise vergi indirimleri talep ediliyor. Bu düzenleme ile birlikte, İsviçre’nin rekabet gücünün arttırılması ve kantonların mali alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Oylama sorusu:

17 Haziran 2016 tarihli isviçre rekabet gücünü arttırmak adına vergi müdahalesi yasasını kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Parlamento önerinin kabul edilmesini tavsiye ediyorlar.

HALK OYLAMASI (REFERANDUM) NEDiR? 

İsviçre’de, Federal Parlamento`da kabul edilen bütün anayasa değişiklikleri, halk oylamasına sunulmak zorundadır. Ancak aynı zorunluluk Parlamento`nun yasa ve benzeri kararları için söz konusu değildir. Eğer Parlamento kararına karşı geçerli bir “halk inisiyatifi” yoksa, karar yürürlüğe girer.

Halk oylamasından çıkacak olan herhangi bir kararın sadece seçmenler tarafından değil, aynı zamanda kantonların çoğunluğu tarafından da kabul edilmesi gerekir.

Seçmen çoğunluğu için, oylamada ülke çapında kullanılan toplam oy miktarı dikkate alınırken, her kantonda kullanılan oyların hangi yönde çoğunluk sağladığına bakılır.

İsviçre Federal Devleti 20 tam ve altı yarım kanton oluşur. Tam kantonların kararları bir, yarım kantonların kararları da yarım puan olarak hesaplanıyor. Sonuçta, Kanton çoğunluğu için ortaya çıkan toplam 23 puanın hangi tarafta ağırlık kazandığına bakılır.

HALK iNiSiYATiFi NEDiR?

Isvcre'de referandumlar-www.haberpodium.ch

Eğer Parlamento kararı, halkoylamasında karşı bir seçenek sunulmadan kabul edilmezse, eski anayasa maddesi geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak, söz konusu Parlamento kararına karşı 18 ay içinde 100 bin seçmenin imzasıyla sunulan bir öneri ortaya çıkarsa, bu da halk oylamasına sunuluyor. Bu durumda halk inisiyatifi ortaya çıkıyor.

Anayasa değişikliklerinde halk inisiyatifleri için aranan koşullar, yasa ve benzeri Parlamento kararları için değişiyor.

Parlamento`nun anayasa değişikliği dışındaki kararlarına karşı, bir halk inisiyatifinin üç ay içinde 50 bin imza toplaması gerekiyor. Bu durumda halk inisiyatifi, halk oylamasına sunulma hakkını kazanmış olur.

Bu tür halk oylamalarının kabul için seçmen çoğunluğu yeterli görülürken kanton çoğunluğu aranmaz.

Etiketler
devam etmek için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı