Diziİsviçreisviçre

13 Şubat halk oylamaları sonuçlandı; Tütün ürünleri reklamları yasaklandı

İsviçre’de bugün, “Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına Evet”, “Medya lehine önlem paketi“ , “Hayvanlar ve insanlar üzerinde deney yasağına Evet“ ve “Damga vergilerine ilişkin Federal Yasa‘nın değiştirilmesi“ isimli konular hakkında yapılan oylamaların sonuçları açıklandı. Oylama konuları ve sonuçları ilgili detaylar şöyle;

Halk oylamaları

Bu oylama sorusu; “Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına evet“ isimli girişimi kabul ediyor musunuz?“ şeklindeydi.

Halk bu oylamada, %56,6 yönünde “Evet“ oyu kullandı.

Federal Hükümet ile Federal Meclis bu giriişime “Hayır“ denilmesini öneriyordu.

Girişim, çocukların ve gençlerin görebileceği her yerde; basında, afişlerde, internette, sinemalarda, büfelerde veya etkinliklerde tütün reklamlarının yasaklanmasını istiyordu. Aynı talepler elektronik sigaralar için de geçerli.

İnisiyatif sözcülerine göre bu reklamlara, yalnızca yetişkinleri hedefleyen veya reşit olmayanların erişimi olmayan yerlerde izin verilebilir.

“Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına evet“ isimli girişimi SP ve Yeşiller Partisi de destekliyordu.

Tütün tüketiminin kanser gibi çok sayıda kronik hastalığın gelişmesinde önemli bir risk faktörü oldugunu belirten girişim sözcüleri, bu durumun büyük ıstıraplara neden olduğunu, ekonomi ve sağlık sigortası primleri üzerinde de ağır bir yük oluşturduğunu vurguluyorlar.

İsviçre’de her dört kişiden birinin sigara içtiği ve toplamda yaklaşık iki milyon insanın sigara tüketme akışkanlığının olduğu ifade ediliyor.

15 ile 19 yaş arasındaki yaklaşık 100 bin gencin sigara içtiği tahmin edilirken, sigara içenlerin yaklaşık yarısının 18 yaşından önce sigara içmeye başladığı belirtiliyor.

Araştırmalara göre, tütün reklamlarına maruz kalan gençlerin sigara içme riskleri daha da artıyor.

Medya lehine önlem paketi hakkında Federal Yasa 

(Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien)

Halk oylamaları

Bu oylama sorusu; “Medya Lehine Önlem Paketi“ isimli 18 Haziran 2021 tarihli Federal Yasa’yı kabul ediyor musunuz?“ şeklindeydi.

Halk bu oylama için, %54,6 oranında “Hayır“ oyu kullandı.

Federal Hükümet ile Meclis bu oylama için “Evet” yönünde oy kullanılmasını tavsiye ediyordu.

Korona krizi ile birlikte, İsviçre’deki yerel ve bölgesel medyayı daha da güçlendirmek isteyen Federal Hükümet 18 Haziran 2021’de medyayı bir önlem paketiyle destekleme kararı almıştı. Bunun için belirlenen bütçe ise yıllık toplam 50 milyon franktı. Sunulacak olan desteklerin, mevcut radyo ve televizyon vergisinden ve federal bütçeden elde edilen gelirlerden sağlanması planlanıyordu.

Bu düzenlemeye karşı çıkanlar gerekli imzaları toplamış ve referandumu gündeme getirmişlerdi. Karşıtlara göre; medyaya verilecek olan destekten zengin yayıncılar yararlanacak ve vergi mükelleflerinin paraları israf edilecek. Ayrıca medyaya verilecek olan bu destek ile, mevcut olan bağımsız medya devlet medyasına dönüşecek.

 “Hayvanlar ve insanlar üzerinde deney yasağına Evet”

 (Ja zum Tier und Menschenversuchsverbot)

 

Halk oylamaları 

Oylama sorusu;“Hayvan ve insan deneyleri yasağına evet“ isimli girişimi kabul ediyor musunuz?“ şeklindeydi.

Halk bu oylama için, %79,1 oranında “ Hayır“ oyu kullandı.

Federal Hükümet ile Federal Meclis‘in tavsiyeleri bu girişime “Hayır“ denilmesi yönündeydi.

Şu anda, hayvan deneyleri için dünyanın en katı yasalarından birine sahip İsviçre’de hayvan deneylerine izin veriliyor. Bu deneylerin sonuçları, hastalıkları daha iyi tedavi edebilecek ilaçlar ve terapiler geliştirmek için kullanılıyor. Herhangi bir hayvan deneyi, ancak sonuçların başka bir şekilde elde edilememesi durumunda onaylanıyor.

Bu düzenlemeye karşı çıkan inisiyatif komitesi, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin ve testlerin yasaklanması çağrısında bulunmuş ve halk oylaması için yeterli imzayi toplamıştı.

Hayvan deneyleri yapılarak geliştirilen ürünlerin ithalatına izin verilmemesini de talep eden inisiyatif girişimine göre, hayvan deneyleri içermeyen araştırmalara daha fazla devlet desteği sunulması gerekiyor. Komite bunlara ek olarak, insanlar üzerindeki deneylerin yasaklanması gerektiğini de vurguluyordu.

Federal Hükümet ile Meclis, hayvan deneylerinin yasaklanmasının İsviçre için büyük dezavantajları olacağını vurguluyorlardı.

Girişim kabul edilseydi, İsviçre’de artık hayvan deneyleri kullanılarak geliştirilen yeni ilaçlar üretilemeyecekti. İlaçların veya pestisitler gibi diğer ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi de kısıtlanırken, bu tür çalışmalar-araştırmalar büyük ölçüde yurt dışına taşınacaktı.

Damga vergilerine ilişkin Federal Yasa‘nın değiştirilmesi

 (Änderung des Bundesgesetzesüber die Stempelabgaben)

 

Halk oylamaları

Bu oylama sorusu; “Federal Damga Vergisi Yasası’nda, 18 Haziran 2021’de yapılan değişikliği kabul ediyor musunuz?“şeklindeydi.

Halk bu oylama için, %62,7 oranında “ Hayır“ oyu kullandı.

Federal Hükümet ile Meclis bu oylama için “Evet” yönünde oy kullanılmasını tavsiye ediyordu.

Federal Hükümet ve Meclis, damga vergisini kaldırmak istiyor. Böylece şirketler, bu düzenleme üzerinden vergi ödemek zorunda kalmadan sermayelerini artırabilcekler. Düzenlemenin, büyüme ve istihdam üzerinde olumlu bir etkisi olan yatırım maliyetlerini düşürecegi hesap ediliyor.

Henüz rezervi olmayan genç, yüksek büyüme oranlarına sahip şirketler, emisyon vergisinin kaldırılmasından faydalanabilecekler.

Damga vergisinin kaldırılmasının İsviçre’nin ekonomik çekiciliği üzerinde olumlu bir etkisi yaratacağı ve ekonomik büyüme sağlayacağı hesap ediliyor.

Verginin kaldırılması, Federal Hükümet için yılda tahmini 250 milyon franklık bir gelir kaybına neden olacak.

Karşıtlar ne diyordu?

İnisiyatif komitesine göre, damga vergisinin kaldırılmasından uluslararası büyük şirketler, bankalar ve sigorta firmaları faydalanacak. Düzenleme vatandaşlara fayda sağlamazken, vatandaşlar daha yüksek vergiler ödemek veya devlet yardımlarında bir indirimi kabul etmek zorunda kalacaklar.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı