Diziİsviçreisviçre

13 Şubat 2022’de 4 konu ile ilgili halk oylamaları yapılacak

İsviçreli seçmenler 13 Şubat 2022'de, "Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına Evet", “Medya lehine önlem paketi“ , "Hayvanlar ve insanlar üzerinde deney yasağına Evet“ ve “Damga vergilerine ilişkin Federal Yasa‘nın değiştirilmesi“ isimli konular hakkında oylamalar yapacaklar. Bu oylama konuları ile ilgili detaylar şöyle;

“Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına Evet”

(Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung)

İsviçre’de tütün ürünleri reklamları belirli kısıtlamalarla yapılabiliyor. Radyo ve televizyonda tütün reklamları yasakken, özellikle de küçüklere yönelik olan reklamlara izin verilmiyor. Bunlara ek olarak kantonların çoğu, örneğin afişlerde ve sinemalarda tütün reklamları için farklı yasaklar getirdi.

Girişim, çocukların ve gençlerin görebileceği her yerde; basında, afişlerde, internette, sinemalarda, büfelerde veya etkinliklerde tütün reklamlarının yasaklanmasını istiyor.

Aynı talepler elektronik sigaralar için de geçerli.

İnisiyatif sözcülerine göre bu reklamlara, yalnızca yetişkinleri hedefleyen veya reşit olmayanların erişimi olmayan yerlerde izin verilebilir.

“Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına evet“ isimli girişimi SP ve Yeşiller Partisi de destekliyor.

Oylama sorusu

“Çocukların ve gençlerin tütün ürünleri reklamlarından korunmasına evet“ isimli girişimi kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Federal Meclis ne diyor?

Federal Hükümet ile Federal Meclis bu girişime “Hayır“ denilmesini öneriyor.

Girişimin geniş kapsamlı reklam yasağına sahip oldugu ve taleplerde çok ileri gidildiği vurgulanıyor.

Çocukları ve gençleri sigaranın zararlı etkilerinden korumak isteyen Federal Hükümet ve Meclis, Yeni Tütün Ürünleri Yasası ile ilgili olarak bu İnisiyatif girişimine karşıt bir öneride bulundu.

Buna göre yeni yasal düzenlemelerle, reklam panolarında ve sinemalarda yer alan tütün ürünlerinin ve elektronik sigaraların reklamları yasaklanacak.

Ayrıca, tütün şirketlerinin artık ücretsiz olarak sigara satmalarına veya İsviçre’deki uluslararası etkinliklere sponsor olmalarına izin verilmeyecek.

Federal Hükümet’in inisiyatife karşı sunduğu öneri, küçüklerin korunmasını güçlendirirken, yetişkinlere yönelik reklamları etkinleştirmeye devam ediyor. Yani genç insanlara ulaşmanın kolay olduğu sosyal medyada veya ücretsiz gazetelerde tütün reklamlarının yapılmasına izin verilecek.

Yeni Tütün Ürünleri Yasası, halk oylamasının sonucundan bağımsız olarak yürürlüğe girebilecek.

Girişim komitesine göre; Hükümet’in sunduğu karşıt öneri, çocuklara ve gençlere ulaşan, böylece onları zararlı nikotin ve tütün kullanımına yönlendiren reklamlara izin vermeye devam ediyor.

Tütün tüketiminin kanser gibi çok sayıda kronik hastalığın gelişmesinde önemli bir risk faktörü oldugunu belirten girişim sözcüleri, bu durumun büyük ıstıraplara neden olduğunu, ekonomi ve sağlık sigortası primleri üzerinde de ağır bir yük oluşturduğunu vurguluyorlar.

İsviçre’de her dört kişiden birinin sigara içtiği ve toplamda yaklaşık iki milyon insanın sigara tüketme akışkanlığının olduğu ifade ediliyor.

15 ile 19 yaş arasındaki yaklaşık 100 bin genin sigara içtiği tahmin edilirken, sigara içenlerin yaklaşık yarısının 18 yaşından önce sigara içmeye başladığı belirtiliyor.

Araştırmalara göre, tütün reklamlarına maruz kalan gençlerin sigara içme riskleri artıyor.

Kanser veya kalp krizi gibi hastalıklara neden olan sigara, İsviçre’de her yıl yaklaşık 9 bin 500 kişinin erken yaşlarda ölmelerine necen oluyor.

 

Medya lehine önlem paketi hakkında Federal Yasa

(Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien)

Gazeteler, özel radyo ve televizyonlar ile online medya, günlük olarak bilgiler aktarırlarken, İsviçre’de siyasi görüşlerin oluşumuna ve sosyal kaynaşmaya önemli bir katkı sunuyorlar.

Bu önemlerine rağmen, yerel ve bölgesel medya finansal baskı altına girdi. İnternet platformlarına giderek daha fazla reklam parası akarken birçok gazete kapanmak zorunda kaldı.Özel radyo ve televizyon istasyonları ise daha az reklam geliri elde etti.

Korona krizi ile birlikte, İsviçre’deki yerel ve bölgesel medyayı güçlendirmek isteyen Federal Hükümet 18 Haziran 2021’de medyayı bir önlem paketiyle destekleme kararı almıştı. Bunun için belirlenen bütçe ise yıllık toplam 50 milyon frank.

Bu düzenlemeye karşı çıkanlar gerekli imzaları toplamış ve referandumu gündeme getirmişlerdi.

Aslında Federal Hükümet, abone olunan gazetelerin posta dağıtım masraflarını uzun zamandır destekliyor. Bu destek özellikle de yüksek tirajlı olan ve teslimatı sabah erkenden yapılan gazeteler için daha da belirgin.

Federal Hükümet internet medyasını, radyoları ve televizyon kanallarını da desteklemek istiyor. Ancak bu desteği alabilmenin koşulu; bu kurumların İsviçreli bir izleyici-takipçi kitlesine yönelik olmaları ve siyasetin, ekonominin, toplumun çeşitli alanlarından konuları ele almaları.

Sunulacak olan destekler, mevcut radyo ve televizyon vergisinden ve Federal bütçeden elde edilen gelirlerden sağlanacak.

Oylama sorusu

“Medya Lehine Önlem Paketi“ isimli 18 Haziran 2021 tarihli Federal Yasa’yı kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Federal Meclis ne diyor?

Federal Hükümet ile Meclis bu oylama için “Evet” yönünde oy kullanılmasını tavsiye ediyor.

SP ve Yeşiller Partisi de aynı tavsiyeyi yapıyor.

Federal Hükümet ile Meclis, medyaya daha fazla destek vererek daha fazla gazetenin veya özel radyonun kaybolmasını önlemek istiyor.

Bu önlem İsviçre nüfusu ve ülkedeki doğrudan demokrasi için oldukça önemli.

Halk oylamaları

Karşıtlar ne diyor?

İnisiyatif komitesinin tavsiyesi “Hayır“ yönünde.

Komiteye göre; medyaya verilecek olan destekten zengin yayıncılar yararlanacak ve vergi mükelleflerinin paraları israf edilecek.

Ayrıca medyaya verilecek olan bu destek ile, mevcut olan bağımsız medya devlet medyasına dönüşecek.  İsviçre’nin doğrudan demokrasisinin bağımsız medyaya ihtiyacı var.

 

“Hayvanlar ve insanlar üzerinde deney yasağına Evet”

 (Ja zum Tier und Menschenversuchsverbot)

Halk oylamaları

İsviçre’de hayvan deneylerine izin verilirken, bu deneylerin sonuçları hastalıkları daha iyi tedavi edebilecek ilaçlar ve terapiler geliştirmek için kullanılıyor.

İsviçre şu anda, hayvan deneyleri için dünyanın en katı yasalarından birine sahip.

Herhangi bir hayvan deneyi, ancak sonuçların başka bir şekilde elde edilememesi durumunda onaylanıyor.  Bu deneylerde, araştırmacıların gerekli olduğu kadar hayvanla çalışmasına izin verilirken, olumsuzlukların mümkün olduğunca düşük tutulması gerekir.

Oylama sorusu

“Hayvan ve insan deneyleri yasağına evet“ isimli girişimi kabul ediyor musunuz?

İnisiyatif komitesi ne diyor?

İnisiyatif komitesi, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin ve testlerin yasaklanması çağrısında bulunuyor.

Hayvan deneyleri yapılarak geliştirilen ürünlerin ithalatına izin verilmemesini de talep eden inisiyatif girişimine göre, hayvan deneyleri içermeyen araştırmalara daha fazla devlet desteği sunulması gerekiyor.

Komite bunlara ek olarak, insanlar üzerindeki deneylerin yasaklanması gerektiğini de vurguluyor.

İnisiyatif sözcüleri, hayvanlara ve deneyler için rıza gösteremeyecek durumda olan insanlara yapılan kötü muamelelerin mazur gösterilmeyecegini ve araştırmacıların, bulgularına ağrısız yaklaşımlarla da ulaşabileceklerini ifade ediyorlar.

Girişimin kabul edilmesi halinde ne olacak?

Girişimin kabul edilmesi durumunda, İsviçre’de artık hayvan deneyleri kullanılarak geliştirilen yeni ilaçlar üretilemeyecek.

İlaçların veya pestisitler gibi diğer ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi kısıtlanırken, bu tür çalışmalar-araştırmalar büyük ölçüde yurt dışına taşınacak.

Federal Hükümet ve Federal Meclis ne diyor?

Federal Hükümet ile Federal Meclis‘in tavsiyeleri bu girişime “Hayır“ denilmesi yönünde.

Federal Hükümet ile Meclis için, hayvan deneylerinin yasaklanmasının İsviçre için büyük dezavantajları olacak.

İnsanlar ve hayvanlar artık pek çok yeni tıbbi tedaviden yararlanamazlarken, araştırma ve geliştirme ciddi şekilde kısıtlanıp, işler tehlikeye girecek.

 

Damga vergilerine ilişkin Federal Yasa‘nın değiştirilmesi

 (Änderung des Bundesgesetzesüber die Stempelabgaben)

Şirketler yatırım yapmak veya zararları karşılamak için sermayeye ihtiyaç duyarlar.

Bir şirket hisse veya ihraçla öz sermayesini artırdığında, Federal Hükümet bu firmadan “ihraç vergisi“ talep eder.

Bu vergi, firma sermayesinin %1’ine tekabül ederken, vergi sadece bir milyon frankın üzerindeki miktarlar içialınır.

Kural olarak küçük işletmeler böyle bir vergi ödemezler. Vergi gelirlerinin çoğu, orta ve büyük ölçekli şirketlerden elde edilir.

Federal Hükümet ve Meclis, damga vergisini kaldırmak istiyor. Böylece şirketler, bu düzenleme üzerinden vergi ödemek zorunda kalmadan sermayelerini artırabilirler.

Düzenlemenin, büyüme ve istihdam üzerinde olumlu bir etkisi olan yatırım maliyetlerini düşürecegi hesap ediliyor.

Henüz rezervi olmayan genç, yüksek büyüme oranlarına sahip şirketler, emisyon vergisinin kaldırılmasından faydalanabilirler. Bu şirketler, büyümelerini finanse etmek için, şu anda ihraç vergisine tabi olan ek öz sermayeye bağımlıdırlar.

Damga vergisinin kaldırılmasının, konum olarak İsviçre’nin çekiciliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağı ve ekonomik büyüme sağlayacağı düsünülüyor.

Verginin kaldırılmasının, Federal Hükümet için yılda tahmini 250 milyon franklık bir gelir kaybına neden olacağı ifade ediliyor.

Oylama sorusu

Federal Damga Vergisi Yasası’nda, 18 Haziran 2021’de yapılan değişikliği kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Federal Meclis ne diyor?

Federal Hükümet ile Meclis bu oylama için “Evet” yönünde oy kullanılmasını tavsiye ediyor.

Karşıtlar ne diyor?

İnisiyatif komitesinin, SP’nin ve Yeşiller Partisi’nin tavsiyeleri “Hayır“ yönünde.

İnisiyatif komitesine göre, damga vergisinin kaldırılmasından uluslararası büyük şirketler, bankalar ve sigorta firmaları faydalanacak.

Düzenleme vatandaşlara fayda sağlamazken, vatandaşlar daha yüksek vergiler ödemek veya devlet yardımlarında bir indirimi kabul etmek zorunda kalacaklar.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı