İsviçre’deki haber kaynağınız.

Özgür Tamcan

www.haberpodium.ch

Ayrılmış Anne-Babaların Mutlu Çocukları*

Özgür Tamcan Fachpsychologe für Psychotherapie FSP otamcan@gmail.com     İsviçre’de 1970 yıllarda 6500 civarında olan yıllık boşanma sayısı, özellikle 80’li yıllardan başlayarak hızla artmıştır. 2000 yılında çıkan yeni boşanma...
www.haberpodium.ch

Sağlık mı Hastalık mı?

Özgür Tamcan Fachpsychologe für Psychotherapie FSP otamcan@gmail.com   Sağlık alanındaki bilimsel çalışmalar 1980’li yıllardan başlayarak, sağlığın ne olduğunu tanımlamaya ve onu koruyacak, güçlendirecek etkenleri ortaya çıkarmaya, günden güne...