İsviçre’deki haber kaynağınız.

www.haberpodium.ch

Günümüz insanının anlam krizi

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch        “En büyük mutluluk, mutsuzluğun kaynağını bilmektir” (Dostoyevski, 1876). Psikiyatride önemli akımlardan bir tanesi de Varoluşçu Terapidir. Varoluşçuluk felsefi bir akım...
www.haberpodium.ch

Evlilikler ve İlişkiler

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch        Terapilerde önümüze en cok gelen insana ait konulardan bir tanesi de evlilikler ya da ilişkilerdir. İnsanlar birbirlerine verdikleri emeklerinin...
www.haberpodium.ch

Okul Psikoloğu ve Okul Psikoloğunun Hizmetleri

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch          İsviçre'de birçok bölgede, okul çağı çocuklarının gelişiminde yaşanılan bilişsel, duygusal ve davranışsal durumların anlaşılmasında sosyal hizmetler çatısı altında devlet...
www.haberpodium.ch

İnsan Hakları ve Psikoloji Mesleği

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch        İnsanın doğrudan kendisiyle çalışan psikologların, bu mesleği neden seçtikleri ve yaptıkları üzerine kafa yormaları ve yüzleşmeleri mesleklerinde kaçınılmaz bir...
www.haberpodium.ch

İnternet, Sosyal Medya Hesapları ve Etkileri

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch      Çağımızın insanı doyumsuzluk duygusuyla boğuşurken bunun en yalın yansımlarını sosyal medya hesapları üzerinden görebiliyoruz. Yeni üretim ilişkilerinin yaşanıldığı bu...

Humoral Patoloji Teorisi ya da Dört Sıvı Kuramı

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch   Millattan evvel, Antik Yunan ve Roma filozofları ve hekimlerince insan bedeninde hastalıklarla ilişkilendirilen dört bedensel unsura dayalı bir teori...
www.haberpodium.ch

Kendini Bilmek Nasıl Birşey?

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch   ‘En uzak mesafe ne Afrikadır. Ne Çin ne de Hindistan, ne seyyareler, Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan… En uzak mesafe; İki kafa arasındaki...

BAĞLILIK YA DA BAĞIMLILIK MI?

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch       İnsanın fiziki temel ihtiyaçları dışında manevi ihtiyaçları da onun yaşamında önemli...

Çocuklarda ve Gençlerde Göç Süreci

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch     Göç ya da sürgün, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda olumlu ve olumsuz...

AFFETMEK YA DA AFFEDEMEMEK

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch       Çoğu insan affetmeyi olan bitenleri unutmak gibi algılamak istese de, afetmek...