İsviçre’deki haber kaynağınız.

www.haberpodium.ch

Göç Toplumunda Göçmenlerin Birbirlerine Uyguladığı Ayrımcılık, Kraldan Daha Kralcı…!

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch              ‘Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma; önce senin ellerin kirlenecek.’ (L. Tolstoy)   Bizde bir söz vardır, 'kraldan...
www.haberpodium.ch

Beyin Unutsa Bile Beden Unutmuyor …

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch          Yaşanılan travmaların insanlarda bıraktıkları olumsuz etkiler herkeste aynı olmuyor. Kimi insanlar daha dayanıklılık gösterirken, kimilerinde de kırılmış ruhlarının çektikleri...
www.haberpodium.ch

Rezilienz; dayanıklılık, direnç ve metanet

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch      Resilienz kavram olarak latince resilire, ruhsal direncin güçlülüğü anlamına gelmektedir. Buhranlı dönemlerin üstesinden gelmiş birisinin kırılgan olmaması, direnç geliştirmesi ve zor koşulların...
www.haberpodium.ch

Sosyal Medya – Çağımızın Esareti mi Özgürlüğü mü?

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch      İçinde bulunduğumuz internet çağı, hem anne- babalara hem de çocuklara ve gençlere avantajlar ile dezavantajları birlikte sunmaktadır. Yeni dönemde...
www.haberpodium.ch

Günümüz insanının anlam krizi

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch        “En büyük mutluluk, mutsuzluğun kaynağını bilmektir” (Dostoyevski, 1876). Psikiyatride önemli akımlardan bir tanesi de Varoluşçu Terapidir. Varoluşçuluk felsefi bir akım...
www.haberpodium.ch

Evlilikler ve İlişkiler

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch        Terapilerde önümüze en cok gelen insana ait konulardan bir tanesi de evlilikler ya da ilişkilerdir. İnsanlar birbirlerine verdikleri emeklerinin...
www.haberpodium.ch

Okul Psikoloğu ve Okul Psikoloğunun Hizmetleri

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch          İsviçre'de birçok bölgede, okul çağı çocuklarının gelişiminde yaşanılan bilişsel, duygusal ve davranışsal durumların anlaşılmasında sosyal hizmetler çatısı altında devlet...
www.haberpodium.ch

İnsan Hakları ve Psikoloji Mesleği

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch        İnsanın doğrudan kendisiyle çalışan psikologların, bu mesleği neden seçtikleri ve yaptıkları üzerine kafa yormaları ve yüzleşmeleri mesleklerinde kaçınılmaz bir...
www.haberpodium.ch

İnternet, Sosyal Medya Hesapları ve Etkileri

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch      Çağımızın insanı doyumsuzluk duygusuyla boğuşurken bunun en yalın yansımlarını sosyal medya hesapları üzerinden görebiliyoruz. Yeni üretim ilişkilerinin yaşanıldığı bu...

Humoral Patoloji Teorisi ya da Dört Sıvı Kuramı

Mehmet Meral lic. phil. Psychologe FSP Systemischer Therapeut mehmetmeral@gmx.ch   Millattan evvel, Antik Yunan ve Roma filozofları ve hekimlerince insan bedeninde hastalıklarla ilişkilendirilen dört bedensel unsura dayalı bir teori...