İSVİÇRE’DE REFERANDUM VE HALK İNİSİYATİFİ

Referendum, www.haberpodium.ch

REFERANDUM NEDİR?

Referandum, Federal Parlamento’nun çıkardığı bir yasaya karşı çıkıldığında gündeme gelir.

Yasa, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 100 gün içerisinde, İsviçre genelinde, oy hakkına sahip kişilerden (İsviçre vatandaşı ve 18 yaş üzeri) toplanmış geçerli 50 bin imza ile bu yasa değişikliği halk oylamasına sunulur.

www.haberpodium.chYapılan oylamada, İsviçre genelinde %50‘nin üzerinde “Hayır“ oyu çıkarsa yasa değişikliği engellenmiş olur.

İsviçre’de, Federal Parlamento`da kabul edilen bütün Anayasa değişiklikleri halk oylamasına sunulmak zorundadır. Ancak aynı zorunluluk Parlamento`nun yasa ve benzeri kararları için söz konusu değildir.

Eğer Parlamento kararına karşı geçerli bir “Referandum” yoksa, karar yürürlüğe girer.

HALK iNiSiYATiFi NEDiR?

Yeni bir yasa çıkarmak veya bir yasanın herhangi bir maddesini değiştirmek istiyorsanız, 18 ay içerisinde İsviçre genelinde oy hakkına sahip kişilerden (İsviçre vatandaşı ve 18 yaş üzeri) geçerli 100 bin imzanın toplanması gerekir.

Halk inisiyatifi oylamasından çıkacak olan herhangi bir kararın sadece seçmenler tarafından değil, aynı zamanda kantonların çoğunluğu tarafından da kabul edilmesi gerekir.

www.haberpodium.ch

Seçmen çoğunluğu için oylamada ülke çapında kullanılan toplam oy miktarı dikkate alınırken, her kantonda kullanılan oyların hangi yönde çoğunluk sağladığına bakılır.

İsviçre Federal Devleti 20 tam ve altı yarım kantondan oluşur. Tam kantonların kararları bir, yarım kantonların kararları da yarım puan olarak hesaplanır. Sonuçta, Kanton çoğunluğu için ortaya çıkan toplam 23 puanın hangi tarafta ağırlık kazandığına bakılır.

Eğer bir Halk inisiyatifi oylamadan sonra kabul edildiyse, bu yeni yasa maddesi Anayasa’ya geçer. Alınan kararın kimi zaman kanun maddesinin ilgili olduğu yasaya da geçmesi gerekebilir.

Örneğin ömür boyu hapsi öngören bir kanun maddesi halk oylamasında kabul edildikten sonra, İsviçre Anayasası’na geçmesinin yanında, ceza yasasına da daha detaylı geçmiştir.

Halk oylaması; gerek inisiyatif, gerekse de refendum için yapılan oylamalar ile Anayasa değişikliği gibi zorunlu yapılan oylamalara verilen genel bir isimlendirmedir.

İsviçre’de, Mart (bazen Şubat), Haziran, Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere senede dört kez halk oylaması yapılır. Bu oylamalarda Federal, Kanton ve Belediye alanlarındaki referandum ve halk inisiyatifleri oylamaya sunulur. Halkın düşüncesini belirtiği bu halk oylamalarından dolayı sisteme “Doğrudan Demokrasi” denilmektedir.

Kantonlar ve Belediyeler

Referandumlar ve Halk inisiyatifleri, ulusal alanın yanında kanton ve belediyeler alanında da aynı kriterlere bağlı olarak yapılabilmektedir.

Kanton ve belediyelerin nüfusuna göre toplanması gereken imza sayısında ve imzanın toplanacağı sürelerde değişiklikler görülür.

Örneğin Bern Kantonu’da, Referandum için üç ay içersinde 10 bin, Halk inisiyatifi için 6 ay içersinde 15 bin geçerli imzanın toplanması gerekmektedir.

Kanton Anayasası’nın tümden revize edilebilmesi için istisnai olarak 30 bin imza gerekmektedir.

Bern şehrinde ise; Referandum için 60 gün içersinde 1500, Halk inisiyatifi için 6 ay içersinde 5 bin geçerli imzanın toplanması gerekmektedir.

10 ŞUBAT “ÇARPIK KENTLEŞME İNİSİYATİFİ – ZERSIEDELUNGSINITIATIVE“ OYLAMASI

Isvicre haberleri, www.haberpodium.ch

İsviçreli seçmenler 10 Şubat 2019’a kadar, “Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişim İçin Kentsel Yayılmayı Durdur (Çarpık Kentleşme inisiyatifi – Zersiedelungsinitiative)” adlı halk inisiyatifi için oy kullanacaklar.

İnisiyatifi, şehirlerin kontrolsüz büyümesine karşı 2016 yılında Genç Yeşiller başlatmıştı. Girişimin hedefi, İsviçre’deki toplam inşaat alanlarının mevcut düzeylerinde kalmalarını sağlamak.

Girişimin öncüleri, 2013 yılında halk tarafından kabul edilen Alan Planlama Yasası’nı revizyonunu yetersiz buluyorlar. Bu revizyonun amacı, gelecek 15 yılda inşaat alanlarına ihitiyaç duyulacağı tahmin edilen boyutta sınırlandırmalar getirerek inşaat faaliyetlerinin denetimini sağlamak idi.

Doğa ve peyzaj alanlarının korunması Federal Hükümet ve Federal Parlamento için de önem taşıyor. Ancak Genç Yeşiller, halkın ve ekonominin ihtiyaçlarınin devre dışı bırakıldığı düşüncesinde.

İnisiyatif, alan planlama konusunda kantonların ve belediyelerin sorumluluklarının yeterince dikkate alınmadığı kanaatini de taşıyor.

İnisiyatif Sorusu

Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişim için Kentsel Yayılmayı Durdur (Çarpık Kentleşme inisiyatifini) halk oylamasını kabul ediyor musunuz?

Kim, ne diyor?

Isvicre haberleri, www.haberpodium.ch

Federal Hükümet ve Parlamento inisiyatifin kabul edilmemesi yönünde görüş bildiriyor.

Konu ile ilgili Hükümet’in görüsü şöyle;

Doğayı ve coğrafyayı korumak önemli. Ancak bu girişim İsviçre’ye hizmet etmiyor. İnşaatların bu kadar katı bir şekilde engellenmesi kantonlar ve bölgeler arasındaki farklılıkları bir kenara bıraktığı gibi, nüfusun ve ekonominin ihtiyaçlarını da gözlerden uzaklaştırmaktadır. İnisyatifin kabul edilmesi durumunda, arazilerin azaldığı bölgelerde emlak fiyatları yükselecektir.

İnisyatifçilerin görüşleri ise şöyle;

Kentlerin kontrolsüz büyümesi doğayı ve coğrafyayı tahrip etmektedir. Bunun sonucunda da tarım arazilerimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu İnisiyatif, coğrafyanın ve yaşam kalitesinin korunmasını sağlıyor. İnisiyatif, Alan Planlama Yasası revizyonundaki eksikleri telafi edecek, arazilerin ise etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.