İSVİÇRE’DE REFERANDUM VE HALK iNiSiYATiFi

HALK OYLAMASI (REFERANDUM) NEDiR?

İsviçre’de, Federal Parlamento`da kabul edilen bütün anayasa değişiklikleri, halk oylamasına sunulmak zorundadır. Ancak aynı zorunluluk Parlamento`nun yasa ve benzeri kararları için söz konusu değildir. Eğer Parlamento kararına karşı geçerli bir “halk inisiyatifi” yoksa, karar yürürlüğe girer.

Halk oylamasından çıkacak olan herhangi bir kararın sadece seçmenler tarafından değil, aynı zamanda kantonların çoğunluğu tarafından da kabul edilmesi gerekir.

Seçmen çoğunluğu için, oylamada ülke çapında kullanılan toplam oy miktarı dikkate alınırken, her kantonda kullanılan oyların hangi yönde çoğunluk sağladığına bakılır.

İsviçre Federal Devleti 20 tam ve altı yarım kanton oluşur. Tam kantonların kararları bir, yarım kantonların kararları da yarım puan olarak hesaplanıyor. Sonuçta, Kanton çoğunluğu için ortaya çıkan toplam 23 puanın hangi tarafta ağırlık kazandığına bakılır.

HALK iNiSiYATiFi NEDiR?

Eğer Parlamento kararı, halkoylamasında karşı bir seçenek sunulmadan kabul edilmezse, eski anayasa maddesi geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak, söz konusu Parlamento kararına karşı 18 ay içinde 100 bin seçmenin imzasıyla sunulan bir öneri ortaya çıkarsa, bu da halk oylamasına sunuluyor. Bu durumda halk inisiyatifi ortaya çıkıyor.

Anayasa değişikliklerinde halk inisiyatifleri için aranan koşullar, yasa ve benzeri Parlamento kararları için değişiyor.

Parlamento`nun anayasa değişikliği dışındaki kararlarına karşı, bir halk inisiyatifinin üç ay içinde 50 bin imza toplaması gerekiyor. Bu durumda halk inisiyatifi, halk oylamasına sunulma hakkını kazanmış olur.

Bu tür halk oylamalarının kabul için seçmen çoğunluğu yeterli görülürken kanton çoğunluğu aranmaz.

 

NO BiLLAG” OYLAMASI

Isvicre haberleri, www.haberpodium.ch

 4 Mart 2018 tarihinde, Radyo ve Televizyon Vergisi’ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan “No Billag“ inisyatifi halkın oyuna sunulacak.

“No Billag“inisiyatifine en büyük destek, yabancı karşıtı tutumları ile bilinen İsviçre Halk Partisi SVP’den geliyor.

Halk oylamasında EVET çıkması durumunda; İsviçre devleti savaş olmadıkça, radyo ve televizyon işletemeyeceği gibi halktan hiçbir şekilde radyo ve televizyon vergisi talep edemeyecek.

Federal Hükümet’in tavrı

“No Billag“ İnisiyatifi Federal Hükümet (Bundesrat) tarafından destek görmüyor. Federal Hükümet, inisiyatifin kabul görmesi durumunda, İsviçre Devlet Radyo ve Televizyonu SRG’nin cirosunun yüzde 70’ini kaybedeceğini, bu kaybın kurumu yayın yapamaz hale getireceğini savunuyor.

Şu an yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yasası ile, televizyon cihazı ve radyo kullanımına bakılmaksızın, her ev tv ve radyo vergisi olarak yıllık 462 frank ödemek zorunda.