İSVİÇRE’DE REFERANDUM VE HALK İNİSİYATİFİ

Referendum, www.haberpodium.ch

REFERANDUM NEDİR?

Referandum, Federal Parlamento’nun çıkardığı bir yasaya karşı çıkıldığında gündeme gelir.

Yasa, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 100 gün içerisinde, İsviçre genelinde, oy hakkına sahip kişilerden (İsviçre vatandaşı ve 18 yaş üzeri) toplanmış geçerli 50 bin imza ile bu yasa değişikliği halk oylamasına sunulur.

www.haberpodium.chYapılan oylamada, İsviçre genelinde %50‘nin üzerinde “Hayır“ oyu çıkarsa yasa değişikliği engellenmiş olur.

İsviçre’de, Federal Parlamento`da kabul edilen bütün Anayasa değişiklikleri halk oylamasına sunulmak zorundadır. Ancak aynı zorunluluk Parlamento`nun yasa ve benzeri kararları için söz konusu değildir.

Eğer Parlamento kararına karşı geçerli bir “Referandum” yoksa, karar yürürlüğe girer.

HALK iNiSiYATiFi NEDiR?

Yeni bir yasa çıkarmak veya bir yasanın herhangi bir maddesini değiştirmek istiyorsanız, 18 ay içerisinde İsviçre genelinde oy hakkına sahip kişilerden (İsviçre vatandaşı ve 18 yaş üzeri) geçerli 100 bin imzanın toplanması gerekir.

Halk inisiyatifi oylamasından çıkacak olan herhangi bir kararın sadece seçmenler tarafından değil, aynı zamanda kantonların çoğunluğu tarafından da kabul edilmesi gerekir.

www.haberpodium.ch

Seçmen çoğunluğu için oylamada ülke çapında kullanılan toplam oy miktarı dikkate alınırken, her kantonda kullanılan oyların hangi yönde çoğunluk sağladığına bakılır.

İsviçre Federal Devleti 20 tam ve altı yarım kantondan oluşur. Tam kantonların kararları bir, yarım kantonların kararları da yarım puan olarak hesaplanır. Sonuçta, Kanton çoğunluğu için ortaya çıkan toplam 23 puanın hangi tarafta ağırlık kazandığına bakılır.

Eğer bir Halk inisiyatifi oylamadan sonra kabul edildiyse, bu yeni yasa maddesi Anayasa’ya geçer. Alınan kararın kimi zaman kanun maddesinin ilgili olduğu yasaya da geçmesi gerekebilir.

Örneğin ömür boyu hapsi öngören bir kanun maddesi halk oylamasında kabul edildikten sonra, İsviçre Anayasası’na geçmesinin yanında, ceza yasasına da daha detaylı geçmiştir.

Halk oylaması; gerek inisiyatif, gerekse de refendum için yapılan oylamalar ile Anayasa değişikliği gibi zorunlu yapılan oylamalara verilen genel bir isimlendirmedir.

İsviçre’de, Mart (bazen Şubat), Haziran, Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere senede dört kez halk oylaması yapılır. Bu oylamalarda Federal, Kanton ve Belediye alanlarındaki referandum ve halk inisiyatifleri oylamaya sunulur. Halkın düşüncesini belirtiği bu halk oylamalarından dolayı sisteme “Doğrudan Demokrasi” denilmektedir.

Kantonlar ve Belediyeler

Referandumlar ve Halk inisiyatifleri, ulusal alanın yanında kanton ve belediyeler alanında da aynı kriterlere bağlı olarak yapılabilmektedir.

Kanton ve belediyelerin nüfusuna göre toplanması gereken imza sayısında ve imzanın toplanacağı sürelerde değişiklikler görülür.

Örneğin Bern Kantonu’da, Referandum için üç ay içersinde 10 bin, Halk inisiyatifi için 6 ay içersinde 15 bin geçerli imzanın toplanması gerekmektedir.

Kanton Anayasası’nın tümden revize edilebilmesi için istisnai olarak 30 bin imza gerekmektedir.

Bern şehrinde ise; Referandum için 60 gün içersinde 1500, Halk inisiyatifi için 6 ay içersinde 5 bin geçerli imzanın toplanması gerekmektedir.

4 MART 2018 OYLAMALARI

İsviçre genelinde 4 Mart’ta, BILLAG ve 2021 Mali Yönetmenliği isimli iki konu halkın oyuna sunulacak. Oylamalara dair detaylar şöyle;

NO BiLLAG” 

Isvicre haberleri, www.haberpodium.ch

 4 Mart 2018 tarihinde, Radyo ve Televizyon Vergisi’ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan “No Billag“ inisyatifi halkın oyuna sunulacak.

“No Billag“inisiyatifine en büyük destek, yabancı karşıtı tutumları ile bilinen İsviçre Halk Partisi SVP’den geliyor.

Halk oylamasında EVET çıkması durumunda; İsviçre devleti savaş olmadıkça, radyo ve televizyon işletemeyeceği gibi halktan hiçbir şekilde radyo ve televizyon vergisi talep edemeyecek.

Federal Hükümet’in tavrı

“No Billag“ İnisiyatifi Federal Hükümet (Bundesrat) tarafından destek görmüyor. Federal Hükümet, inisiyatifin kabul görmesi durumunda, İsviçre Devlet Radyo ve Televizyonu SRG’nin cirosunun yüzde 70’ini kaybedeceğini, bu kaybın kurumu yayın yapamaz hale getireceğini savunuyor.

Şu an yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yasası ile, televizyon cihazı ve radyo kullanımına bakılmaksızın, her ev tv ve radyo vergisi olarak yıllık 462 frank ödemek zorunda.

2021 Mali Yönetmenliği

www.haberpodium.ch

İsviçre’de doğrudan alınan federal vergiler ile katma değer vergileri Federal Hükümet’in en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Ancak Federal Hükümet’in bu vergileri alma hakkı 2020 yılına kadar sınırlı tutuluyor. 2021 Mali Yönetmelik ile bu hakkın 2035 yılına kadar uzatılması telp ediliyor.

Oylama sorusu: “16 Haziran 2017 tarihli, 2021 Mali Yönetmenliği” Federal Hükümet kararını kabul ediyor musunuz?“

Kim, ne diyor?

Evet diyenlerin argümanları

Evetçilere göre devlet, her iki vergi ile yıllık olarak yaklaşık 45 Milyar Frank’lık bir gelir elde ediyor. Devlet gelirinin %64,4’ü bu vergilerden oluşuyor. Sistemin şagilikli bir şeklide işlemesi ve ayakta kalması için bu oylamada evet denilmesi gerekiyor.

Hayır diyenlerin argümanları

Hayır kampanyasını yürüten küçük bir grup ise; Federal verginin kaldırılıp kantonlara söz hakkı verilmesini talep ediyor ve şöyle diyor: “Böylelikle her Kanton kendi vergi sistemini oluşturup, rekabet gücünü arttırabilir.”

Federal Hükümet ve Parlamento, yeni mali yönetmenliğe dair olan bu yasa değişikliğinin kabul edilmesini öneriyor.

16 Haziran 2017 ‘de yapılan oylama tüm İsviçre’yi neredeyse ayağa kaldırmıştı. Tartışmalar onun üzerine yoğunlaştığı için, bu oylamanın kabul göreceğine kesin gözüyle bakılıyor.