İSVİÇRE’DE REFERANDUM VE HALK iNiSiYATiFi

HALK OYLAMASI (REFERANDUM) NEDiR?

İsviçre’de, Federal Parlamento`da kabul edilen bütün anayasa değişiklikleri, halk oylamasına sunulmak zorundadır. Ancak aynı zorunluluk Parlamento`nun yasa ve benzeri kararları için söz konusu değildir. Eğer Parlamento kararına karşı geçerli bir “halk inisiyatifi” yoksa, karar yürürlüğe girer.

Halk oylamasından çıkacak olan herhangi bir kararın sadece seçmenler tarafından değil, aynı zamanda kantonların çoğunluğu tarafından da kabul edilmesi gerekir.

Seçmen çoğunluğu için, oylamada ülke çapında kullanılan toplam oy miktarı dikkate alınırken, her kantonda kullanılan oyların hangi yönde çoğunluk sağladığına bakılır.

İsviçre Federal Devleti 20 tam ve altı yarım kanton oluşur. Tam kantonların kararları bir, yarım kantonların kararları da yarım puan olarak hesaplanıyor. Sonuçta, Kanton çoğunluğu için ortaya çıkan toplam 23 puanın hangi tarafta ağırlık kazandığına bakılır.

HALK iNiSiYATiFi NEDiR?

Eğer Parlamento kararı, halkoylamasında karşı bir seçenek sunulmadan kabul edilmezse, eski anayasa maddesi geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak, söz konusu Parlamento kararına karşı 18 ay içinde 100 bin seçmenin imzasıyla sunulan bir öneri ortaya çıkarsa, bu da halk oylamasına sunuluyor. Bu durumda halk inisiyatifi ortaya çıkıyor.

Anayasa değişikliklerinde halk inisiyatifleri için aranan koşullar, yasa ve benzeri Parlamento kararları için değişiyor.

Parlamento`nun anayasa değişikliği dışındaki kararlarına karşı, bir halk inisiyatifinin üç ay içinde 50 bin imza toplaması gerekiyor. Bu durumda halk inisiyatifi, halk oylamasına sunulma hakkını kazanmış olur.

Bu tür halk oylamalarının kabul için seçmen çoğunluğu yeterli görülürken kanton çoğunluğu aranmaz.

24 Eylül 2017 Oylamaları

24 Eylül 2017’de federal düzeyde iki oylama yapılacak. Gıda Güvenliği ve Emeklilik reformu ile ilgili yapılacak bu oylamaların detayları şöyle;

Gıda Güvenliği Federal Kararnamesi

Gelecekte, artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak olan gıdanın sağlanması ve güvence altına alınması gerekiyor. Yeni bir anayasa maddesi ile Federal Hükümet’ten, bunun için gerekli olan özelliklerin ve gerekliliklerin belirtilmesi isteniyor.

Oylama sorusu: 14 Mart 2017 Gıda Güvenliği Federal Kararnamesi’ni kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Federal Parlamento sözkonusu anayasa değişikliğinin kabul edilmesini tavsiye ediyorlar.

AHV Ek Ödeneklerini Katma Değer Vergisini Yükselterek Karşılama Kararnamesi / 2020 Yılı Emeklilik Yasa Reformu

Yukarda belirtilen her iki öneri (anayasa değişikliği ve yasa değişikliği) emeklilik ile ilgili olmak birlikte birbirine bağlılık arz ediyor. Ancak reform her iki önerinin kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girebilecek.

Her iki öneri ile emeklilik maaşlarına hafifleme tedbirleri getirilip, ek gelirlerle emeklilik maaşları güvence altına alınmak isteniyor.

Reform, hem kadınların hem de erkeklerin emeklilik yaşını 65 olarak belirlerken, aynı zamanda 62- 70 yaş arasında esnek bir emeklilik olanağı da sunuyor. Söz konusu reform düşük gelirli ya da az çalışan kişilerin emekliliklerini olumlu yönde etkiliyor.

Oylama soruları: 17 Mart 2017 AHV Ek Ödeneklerini KDV’yi Yükselterek Güvence Altına Alma Federal Kararnamesi’ni kabul ediyor musunuz?

17 Mart 2017 2020 Yılı Emeklilik Yasa Reformu Federal Kararnamesi’ni kabul ediyor musunuz?

Federal Hükümet ve Federal Parlamento her iki önerinin de kabul edilmesini tavsiye ediyorlar.